Proeftuin ‘Drones in de bouw en landbouw’

Projectinformatie

4. In uitvoering

Projecttype: VLAIO – Proeftuinen ‘Vlaanderen Industrie 4.0’
Projectpromotor: Flanders Make/EUKA
Projectpartners beroepsfederaties: 
Confederatie Bouw Limburg, PC Fruit, WTCB, Boerenbond

Projectpartners privé: DronePort
Projectpartners kennisinstellingen: IMEC
Startdatum – Einddatum: 1/1/2020 – 31/12/2022

 

Samenvatting

In deze proeftuin wil Flanders Make / EUKA op de fysieke locatie DronePort een Drone Kennisfabriek, een DroneLab en een Drone Academy realiseren, om zo van Vlaanderen een aantrekkelijk kenniscentrum in de wereldwijde drone industrie te maken waardoor bedrijven een sterke positie op de regionale en internationale markt krijgen. Heel specifiek gaan we voor de start van deze proeftuin in op 2 sectoren, de landbouw en de bouwsector.

 

Kader

De steeds terugkerende technologielagen (bouwstenen) in de industrie van de dronetchnologie zijn: camera, batterijen, sensoren, connectiviteit, vluchtcontrole-besturing, veiligheid, edge & cloud computing.  Ook het aantal mogelijke business cases in diverse sectoren is legio.  De opportuniteit die in dit project voorligt, in de vorm van een fysieke locatie als DronePort, is de ideale gelegenheid om de complexiteit die gepaard gaat met deze technologie voor alle actoren te verminderen door het consolideren van kennis en activiteit in één kenniscentrum. 

Om snel te kunnen schakelen, spelen we concreet in op de noden van twee kritische sectoren: de land- en tuinbouwsector en de bouwsector.
In de bouwsector, is het grootste probleem het kunnen testen van nieuwe applicaties, en het beschikbaar stellen van technologische bouwstenen aan een brede groep spelers in de sector.  De cases in dit project spelen daar op in door gespecialiseerdere technieken te willen demonstreren.
In de landbouwsector spelen we in op business cases waarvan we weten dat er een concrete vraag naar is in de markt, en kunnen we op basis van de resultaten schalen naar grotere innovatietrajecten en meer omvangrijke business cases waarbij de sector als geheel economische en technologisch stappen vooruit zet.

Doelstelling

Algemeen kunnen we stellen dat de proeftuin in beide sectoren de innovatieprocessen zal ondersteunen en versnellen. De kruisbestuivingseffecten naar andere sectoren mogen daarbij zeker ook niet onderschat worden.
De derde doelgroep die mee aan boord komt van deze proeftuin: de dronebedrijven, technologie-aanbieders, piloten, ed. is ook een vragende partij om deze bouwblokken collectief ter beschikking te hebben. Zo kunnen zij over de sectoren heen veel beter inspelen op vragen van de industrie. Wat vandaag een oplossing is in de bouw en landbouw, is dat morgen wellicht met dezelfde technologie voor de logistiek of de bewakingssector. Zij hebben de mogelijkheid, door hun unieke positie, om over de schotten van de sectoren heen te kijken, iets wat door een proeftuin als deze veel beter gefaciliteerd wordt en verspilling van innovatiemiddelen op de lange termijn zal tegengaan.

Werkwijze

We willen een aantal concrete innovatiedoelen bereiken door het aanpakken van een aantal goed gedefinieerde business cases door middel van een innovatiehub (Drone Kennisfabriek), een fysieke locatie voor testing en ontwikkeling (Dronelab), en een disseminatie en kennisvalorisatiecentrum (Drone Academy).

De verschillende taken in het project zijn opgedeeld in:

  • Algemene coördinatie en communicatie van het project 
  • Het opzetten en verbinden van “drone” kenniscomponenten in diverse business cases via een Drone Kennisfabriek
  • Het aanbieden van een fysieke infrastructuur, werkruimtes en toegang met drone specifieke hard- en software in een Dronelab
  • Deze proeftuin breed bekend en beschikbaar maken binnen industrie en academische wereld, en dit om bedrijven te helpen bij het realiseren van nieuwe technologiemogelijkheden en om feedback te ontvangen die de kwaliteit en relevantie van de proeftuin-diensten kan verbeteren en dit via een Drone Academy

Nieuws over dit project

Pin It on Pinterest