ESF-AI2021 Ondersteuning van het menselijk kapitaal om dronedata te integreren in bedrijfsprocessen’

Projectinformatie

4. In uitvoering

Projectpartners overheid: IDEWE
Projectpartners privé: 
Projectpartners kennisinstellingen: EUKA/Flanders Make, VITO, EV-ILVO, PCFruit, Syntrum
Projectduur: 1/11/2021-31/10/2023

Samenvatting

Dataverzameling met drones biedt nieuwe mogelijkheden voor bedrijven in allerhande sectoren die inzetten op digitale transformatie. In de Industrie 4.0 Proeftuinen ‘Smart Farming’, ‘Smart Connectivity’ en ‘Drones in de bouw en landbouw’ werden digitale technologieën ontwikkeld waarbij drones ingezet worden om precisiedata op een efficiëntere en/of veiligere manier te verzamelen dan via bestaande processen. De doelgroepen zijn de logistieke sector, de fruitteelt en landbouw, en de dronebedrijven. Het doel van dit ESF-project is om de ontwikkelde technologie effectief te integreren in de bedrijfsprocessen met aandacht voor het menselijk kapitaal. Dit betekent dat de werknemers van de bedrijven in de verschillende doelgroepen actief betrokken en begeleid worden tijdens de integratie. Begeleidingstrajecten worden opgesteld voor alle werknemers die een directe of indirecte rol spelen in de waardenketen gaande van dataverzameling en -verwerking, tot interpretatie en integratie van de data in de bedrijfsprocessen.

Pin It on Pinterest