Drone Innovations

Projectinformatie

4. In uitvoering

Projectpartners overheid: VLAIO EFRO, POM West-Vlaanderen
Projectpartners privé:
Projectpartners kennisinstellingen: VIVES Hogeschool, VITO, FlandersMake/EUKA, De Blauwe Cluster
Projectduur: 1/3/2020-31/12/2022

Samenvatting

Via dit project wensen de partners het element onderzoek, innovatie en testing vanuit het samenwerkingsverband DronePort West-Vlaanderen concreet te maken via een aantal gerichte investeringen en activiteiten ter bevordering en faciliteren van co-creatie en innovatie.

Kader

De dronessector is een sector in volle ontwikkeling en omvat een verscheidenheid aan technologieën (zowel lucht-, grond- als watergebonden) en een veelheid aan potentiële toepassingen en bijhorende economische opportuniteiten.

Binnen de Provincie West-Vlaanderen werd de nood vastgesteld om
deze ontluikende sector op een gecoördineerde manier te ondersteunen en hiervoor binnen West-Vlaanderen de gepaste kennis en faciliteiten aan te trekken, te ontwikkelen en te verankeren met het oog op onderzoek en innovatie.
Zowel in Koksijde, Oostende als Zeebrugge, zijn hiertoe reeds
Drone Hub initiatieven in ontwikkeling.

De benodigde samenwerking tussen deze initiatieven wordt
vormgegeven via het samenwerkingsverband DronePort West-Vlaanderenmet de POM als coördinator.

Doelstelling

Via dit project wensen de partners het element onderzoek, innovatie en testing vanuit het samenwerkingsverband DronePort West-Vlaanderen concreet te maken via een aantal gerichte investeringen en activiteiten ter bevordering en faciliteren van co-creatie en innovatie.

Hierbij wordt enerzijds ingezet op de opstart van een provincie brede werking die de 3 locaties verenigt en versterkt via een aantal investeringen ten behoeve van de 3 locaties (bv op vlak van databeheer en datacommunicatie). Daarnaast worden een aantal investeringen gepland op de site Koksijde, waar de ruimtelijke mogelijkheden zowel op de grond als qua luchtruim en ideale omgeving vormen voor onderzoeks- en testactiviteiten.

Werkwijze

  • Een overkoepelende samenwerking onder de noemer DronePort West-Vlaanderen concreet maken die de verschillende drone-initiatieven in W-VL verenigt.
  • De organisatie van een aantal gerichte co-creatie activiteiten om het netwerk de nodige immateriële ondersteuning te geven.
  • Het invullen van de infrastructurele noden op vlak van innovatie, onderzoek en testing o.m. met het oog op co-creatie d.m.v.:
  • Het inzetten van een aantal bestaande faciliteiten in Oostende, Zeebrugge, Koksijde.
  • De bouw van een loods waar indoor testing kan uitgevoerd worden.
  • De bouw van een genormeerde vliegkooi waarmee outdoor getest kan worden.
  • Het plaatsen van verschillende containerunits voor een vlotte operationele werking.
  • Een uniform beheerssysteem implementeren met performante datacommunicatie en data-opslag mogelijkheden.

Nieuws over dit project

Pin It on Pinterest