COOCK ‘Operationele dronediensten voor agrofood’

Projectinformatie

4. In uitvoering

Projectpartners: EUKA/Flanders Make, VITO, ILVO & Living Lab Agrifood Technology
Projectduur: 1/1/2022-31/12/2024

Samenvatting

Onze focus in dit project ligt op drempelverlaging voor het ontwikkelen van operationele drone diensten voor de agrofood sector.

Innovatiedoel

Drone diensten zijn diensten waarvoor minstens 20 dronevluchten per jaar nodig zijn, en de investering in dronetechnologie dus gerechtvaardigd is. Om deze diensten aantrekkelijk te maken moeten ze schaalbaar zijn, een garantie geven op een kwaliteitsvol product, en voldoende aangepast zijn aan de noden en werking van bedrijven aanwezig in deze sector. Onze doelgroep is hierbij niet de landbouwer maar wel de vele toeleveringsbedrijven en verwerkende industrie. Daarnaast richten we ons tot de dronesector als cruciale leverancier, aanbieder van deze diensten en voor de implementatie van de uitgewerkte draaiboeken binnen de opleiding.

Om beide sectoren te bereiken worden de bedrijfsnetwerken EUKA en Living Lab Agrifood Technology ingeschakeld. Verder leggen we ons toe op toepassingen waar operationele diensten gevraagd worden: weerschadeverzekeringen, zaad en product onderzoek, opvolging en monitoring van kwaliteit. Verruiming naar andere toepassingen aangebracht door bedrijven zal actief worden onderzocht, steeds in functie van de vraag naar operationele diensten.

Voor operationele diensten is het nodig dat de hele waardenketen van opleiding, dronevlucht bestelling, data verwerking tot uiteindelijk integratie binnen bestaande business processen wordt opgezet met duidelijke afspraken, realiseerbare best practices, en de mogelijkheid tot slimme integratie van B2B-processen. Recente technische ontwikkelingen in ICT, specifiek rond de logistiek van dronevluchten, het automatiseren van drone beeldverwerking, het gebruik van cloud processing, het gebruik van AI/object detectie, kunnen deze operationele diensten mee ondersteunen. Hierbij zal de ervaring van de projectpartners over de state-of-the-art in Vlaanderen worden gedeeld, maar ook over ontwikkelingen binnen Europa (IOF2020) zodat Vlaamse bedrijven zich beter kunnen positioneren ten opzichte van opkomende bedrijven uit andere landen. Met dit project ondersteunen we nieuwe business cases en zetten we in op de transfer vanuit andere sectoren naar de agrofood industrie. Hiermee geven we tegengewicht aan buitenlandse bedrijven die met landbouwtoepassingen rond gebruik van drones de Vlaamse markt komen veroveren.

B2B-processen binnen dit project worden gezien als bouwstenen die op verschillende manieren kunnen worden samengebracht in een waardenketen. Dit verhoogt de flexibiliteit waarmee bedrijven zich kunnen positioneren binnen een netwerk van partners, waardoor de slaagkans voor de ontwikkeling van operationele waardenketens sterk wordt verhoogd.

Clusters & Doelgroepen

Primaire doelgroepen: dronesector, agrofood sector

Secundaire doelgroep: ICT

Clusters en bedrijfsnetwerken: Living Lab Agrifood Technology, EUKA
• Bedrijven uit de dronesector: Doordat operationele diensten beter zijn afgestemd op de agrofood sector, krijgen deze bedrijven toegang tot een meer duurzame bron van inkomsten, vergeleken met de consultancy opdrachten die ze vandaag kunnen bieden. De draaiboeken die opgesteld worden voor de uitvoering van dronevluchten in de agrofoodsector zullen aangeboden worden aan opleidingscentra voor dronepiloten.
• Bedrijven uit de agrofood sector: Hiervoor wordt gekeken naar bedrijven die baat hebben bij operationele diensten van minstens 20 dronevluchten per jaar. Dit wordt in het dossier verder uitgewerkt, enkele cases zijn hieronder beschreven.
Wanneer operationaliteit kan gerealiseerd worden biedt dit perspectieven voor de volgende sub-categorieën uit de agrofood sector:
• Diensten voor landbouwverzekeringen: [KBC, Agriver, Vereinigte Hagel, OFH/BFAO,..]
• De sector van gewasbescherming en meststoffen (producenten en handelaars): [Aphea-bio, Globachem, DCM, Arvesta, Belchim, Harmoo, ..]
• De sector van zaadveredelaars en -handelaar: [Arvesta, Ses-vanderhave, Dewulf, Belseed, ..]
• De sector van de voedselverwerking: [Vegebe & Belgapom bedrijven, Alpro, .. ..].
• Adviesorganisaties in de fruitteelt/sierteelt of landbouw. Ondersteunen van managementbeslissingen in de fruitteelt, met focus op meerjarige gewassen. Een service die adhv lucht/drone beeld advies biedt voor beheersbeslissingen van telers zoals dunningsmaatregelen, wortelsnoei, objectieve opvolging van opbrengstpotentieel in meerjarige cycli [PCfruit, Boerenbond, Arvesta, ..].
Naast de bedrijven uit de primaire doelgroep is er voordeel voor volgende sectoren als secundaire doelgroep:
• ICT bedrijven: door modulariteit van B2B processen te garanderen, wordt het ook mogelijk om onafhankelijk softwaretoepassingen te ontwikkelen, bijvoorbeeld een mobiele app die dronebeelden ontsluit.

Heb je interesse om bij te dragen aan dit project of wens je meer informatie, aarzel dan niet om roel.vanthillo@flandersmake.be te contacteren.

Pin It on Pinterest