Autodrone

Projectinformatie

4. In uitvoering

Projectpartners overheid: VLAIO TETRA, Havenbedrijf Antwerpen
Projectpartners privé: Aerial Solutions, OO-Drones, Aspiravi, Flywel, Future Services, Jadepin Consulting, Otary, Smulders, TecICT, Trinova, Zuidwest Drones
Projectpartners kennisinstellingen: UAntwerpen, Flanders Make/EUKA, VITO, IBN Offshore Energy
Startdatum-Einddatum: 1/10/2019-31/10/2021

Samenvatting

In het project AUTODRONE willen de partners de inspectie van infrastructuur aan de hand van camerabeelden van drones verder gaan automatiseren door bestaande technologieën meer of beter bruikbaar te maken voor relevante bedrijven en stakeholders.

Kader

Er is wereldwijd een sterke groeiende vraag naar een efficiënte inspectie van infrastructuur (o.a. bruggen, sluizen, gebouwen, windturbines, zonnepanelen, etc.). De recente technologische ontwikkelingen rond drones voorzien van camera’s kunnen deze inspecties faciliteren.

Hoewel er intussen een 500-tal gecertificeerde drone piloten actief zijn in Belgische drone servicebedrijven, blijft het aantal uitgevoerde drone inspecties tot op heden zeer beperkt. Een van de redenen voor dit onderbenut potentieel is dat er binnen de drone servicebedrijven onvoldoende kennis aanwezig is over beeldcaptatie en beeldverwerking om deze inspecties op een systematische en kwaliteitsvolle manier te kunnen uitvoeren.

De onderzoeksgroep Op3Mech van de Universiteit Antwerpen heeft deze expertise wel en zal deze in dit project delen met bovengenoemde doelgroepen.

Doelstelling

Het globaal doel van het project is het ontwikkelen, valideren en demonstreren van een methodologie voor het efficiënt detecteren en opvolgen van schade aan infrastructuur aan de hand van drones. Het project richt zich in eerste instantie naar het verhogen van de kennis rond beeldcaptatie en beeldverwerking bij de 500 gecertificeerde dronepiloten die België momenteel telt. Door het aanwenden van de projectresultaten kunnen zij betrouwbare geautomatiseerde en herhaalde drone inspecties aanbieden.

Concreet realiseren we in dit project, op basis van voorafgaand Op3Mech onderzoek, een open source software toolchain voor geautomatiseerde schadedetectie en -opvolging van complexe 3D structuren.
Door het combineren en uitbreiden van bestaande tools en het documenteren van de software met real-life cases zorgen we ervoor dat drone servicebedrijven met een beperkte programmeerervaring inspecties op een meer kwaliteitsvolle, betrouwbare, herhaalbare en tijds- en kostenefficiënte manier kunnen aanbieden.  

 

Werkwijze

Er worden in het project negen drone inspecties uitgevoerd door drone service bedrijven uit de gebruikers groep. Deze demonstratoren omvatten inspecties gaande van wegenissen tot kunstwerken, masten, gebouwen en misschien zelfs offshore installaties.
Aan de hand van deze case studies zal diepgaand onderzocht worden welke noden en behoeftes deze partijen hebben om efficiënter inspecties te kunnen doen om vervolgens de te ontwikkelen tools daarop af te stemmen. Die tools worden naderhand ook uitvoerig getest aan de hand van deze cases.

Van elk van de negen droneinspectie case studies wordt een demonstratievideo en een rapport opgemaakt. Deze worden beschikbaar gesteld op een projectwebsite en verspreid via sociale media (YouTube kanaal). Verder wordt een ruimere doelgroep bedrijven bereikt via nieuwsbrieven, evenementen en websites van de collectieve centra die betrokken zijn in de gebruikersgroep (Confederatie Bouw, EUKA, IBN Offshore en VITO).  Daarnaast is medeaanvrager WTCB medeverantwoordelijk voor de verspreiding van de projectresultaten via hun disseminatiekanalen (website, publicaties, events, persoonlijke contacten).  De bachelor- en masterstudenten van de opleidingen industrieel ingenieur Electromechanica en Bouwkunde van de Universiteit Antwerpen worden actief betrokken bij de uitvoering van het project (minstens acht masterproeven en verder ook de integratie van de projectresultaten in minstens tien opleidingsonderdelen). 

 

 

Oproep

Bedrijven die graag nog mee instappen in dit project kunnen contact opnemen met Flanders Make/EUKA via info@euka.flandersmake.be 

 

 

Nieuws over dit project

Pin It on Pinterest