Artificieel Intelligente Autonome Drones

Projectinformatie

0. In de kijker | 4. In uitvoering

Projecttype: VLAIO – COOCK
Promotor:
 Flanders Make – EUKA vzw
Startdatum-Einddatum: 1/3/2020-31/5/2023

Samenvatting

Intelligente drones die autonoom kunnen vliegen zullen in de toekomst niet alleen tal van nieuwe dronetoepassingen mogelijk maken, maar ook huidige toepassingen efficiënter maken. In een hoog competitieve markt zullen intelligente toepassingen daarom het verschil gaan maken. De nieuwe Europese dronewetgeving zal tevens autonome vluchten mogelijk maken. Dus wil jij een competitief voordeel uitbouwen door jouw dronetoepassingen sneller, veiliger en goedkoper te maken met behulp van AI, maar weet je niet waar te beginnen?

Schrijf je dan snel in voor dit project waarin EUKA en Flanders Make inspelen op de groeiende vraag bij bedrijven naar ondersteuning bij het realiseren van hun autonome drone-projecten door middel van AI-tools die quasi marktklaar zijn. Het doel van dit project is enerzijds aan kennisverspreiding te doen, en anderzijds bedrijven op een efficiënte manier naar de gepaste AI-technologie voor hun autonome drone-toepassingen te leiden.

Je verwerft inzichten in het gebruik van AI voor het aansturen van de drone, voor het in real-time slim bijsturen van het vliegpad op basis van gecapteerde data, als ook voor post-processing van die verzamelde data. De bouwstenen van dit project helpen je dus op weg om in te toekomst zelf AI te gaan implementeren in alle deelaspecten van jouw dronetoepassing.

Kader

De nieuwe Europese drone-wetgeving zal zorgen voor een legaal kader om in gans Europa ‘autonoom te vliegen’.  Artificiële Intelligentie kan ervoor zorgen dat de drone intelligenter wordt gemaakt zodat hij autonomer kan vliegen, zijn camera en vlucht ‘on-the-fly’ bijstuurt, beelden on-board kan processen, meer intelligente data doorstuurt naar de gebruiker…
 
 
Het is voor bedrijven echter niet vanzelfsprekend om in te spelen op de opportuniteiten geboden door de opkomende (r)evolutie van de artificieel intelligente autonome drones.
Autonome dronevluchten vereisen kennis op het gebied van autonome lokalisatie, navigatie en detectie en vermijding van onvoorziene obstakels.
 
Als tussenstap naar de zelfstandige vliegende drone is er een groeiende vraag naar meer autonome werkfuncties tijdens de dronevlucht en een meer intelligente en automatische post-processing van gecapteerde informatie na de dronevlucht.
 
 
Veel van de nodige drone- en AI-technologie is door Flanders Make reeds ontwikkeld voor zijn indoor-drone, autonome AGV en beeldverwerkingsactiviteiten, en behoeft slechts een kleine vertaalstap naar bedrijven toe.

Doelstelling

De doelgroep voor dit project is een mix van kleine en middelgrote bedrijven waar men open staat voor of reeds ervaring heeft met drone toepassingen (drone-technologiebedrijven, drone-servicebedrijven, bedrijven-eindgebruikers).
 
 
Deze doelbedrijven zien een nood en uitdaging in de vereenvoudiging van processen zoals postprocessing van dronebeelden, automatische anomalie-detectie en 3D vluchtplanning, waarin ondersteuning door AI als een noodzaak gepercipieerd wordt.
Maar zij beseffen niet voldoende dat veel van de hiertoe benodigde drone- en AI-kennis al in Vlaanderen te vinden is. Zo heeft Flanders Make uitgebreide activiteiten rond outdoor en indoor drone lokalisatie en navigatie, autonome padplanning en obstakelontwijking en AI-ondersteunde beeldverwerking.
 
 
Al deze gevalideerde kennis behoeft slechts een kleine vertaalstap naar de doelbedrijven toe.
 

Werkwijze

Tijdens de komende 3 projectjaren willen we gradueel de inzetbaarheid van autonome drone-technieken en het kennisniveau bij de doelbedrijven optrekken door een gefaseerde introductie van artificiële intelligentie in drone-processen:
 
 
Jaar 1: kennisvertaling en opstart van 3 geselecteerde cases rond autonome post-processing van drone-gecapteerde informatie. De 3 geselecteerde cases monden uit in een ontwikkelingsproject. Kennisvertaling in combinatie met de eerste business cases resulteren in Demonstrator V1 (bijv. luchtruim DronePort), die gebruikt wordt in het kennisverspreidingsluik om nieuwe cases te initiëren.
 
 
Jaar 2: de in het eerste jaar marktklaar gemaakte en ter beschikking gestelde sensorfusie-toolbox wordt in het tweede jaar gebruikt om 4 geselecteerde cases op te starten waarbij autonome A.I.-tools voor de werkfunctie van de drone worden ontwikkeld en gevaloriseerd, steunend op de door Flanders Make vertaalde kennis rond AI, sensorfusie en connectiviteit. Er is dus wel nog een dronepiloot nodig, maar deze wordt geassisteerd door AI-tools om opdrachten efficiënter uit te voeren. Opnieuw zijn hier verschillende samenwerkingsformules mogelijk en worden nieuwe cases gefaciliteerd door Demonstrator V2.
 
 
Jaar 3: de ter beschikking gestelde simulatieomgeving en de in de eerste twee jaren vertaalde kennis rond lokalisatie, navigatie en obstakelvermijding worden in het 3de jaar gebruikt om 5 geselecteerde cases op te starten met een focus op autonome dronevluchten waarbij geen dronepiloot meer nodig is. Demonstrator V3 toont de mogelijkheden hiervan aan de doelgroepen, faciliteert nieuwe ontwikkelingsprojecten en laat vooral toe minstens 5 kleinere exploratie/haalbaarheidsstudies bij eindgebruikers op te starten.
 
 
Jaar 3-4: in deze tijdspanne worden innovatietrajecten opgezet waarbij we inzetten op de combinatie van volledig autonome dronevluchten met autonome werkfuncties van de drone tijdens de vlucht (1case al gedefinieerd). Dit kan in samenwerkingsverbanden gebeuren tussen droneproviders, eindgebruikers en Flanders Make in een projectconsortium, eventueel gevolgd door een B2B-project op maat van een individueel bedrijf om oplossingen marktklaar te maken. In al deze trajecten stelt Flanders Make zijn expertise en ervaring ter beschikking van de doelgroep.
 
 
De projectresultaten zelf zullen:
  • worden verspreid via nieuwsbrieven, infosessies, workshops (zie www.euka.org–agenda)
  • tastbaar gemaakt aan de hand van demonstratoren, bv. in het luchtruim van DronePort
  • uitgetest en gedemonstreerd in het Dronelab en in de proeftuinen Smart Connectivity en Drones in de bouw en landbouw;
  • verder gedissemineerd en gevaloriseerd in de Drone Academy en binnen de nieuwe opleiding Drone Business Architect van PXL
  • geïmplementeerd bij de ruime doelgroep d.m.v. ondernemingsspecifieke cases die door EUKA en Flanders Make georiënteerd worden naar een innovatietraject.

Oproep

Indien u een drone case aanlevert, kan u zich verwachten aan:
– Een analyse van de case waarbij gelet wordt op de toegevoegde waarde die artificiële intelligentie kan brengen
– Een analyse van de technologische barriëres die ze kunnen tegenkomen met betrekking tot A.I.
– Een voorstel tot bestaande technieken uit state-of-the art A.I. onderzoek die deze technologische barriëres kunnen helpen overwinnen
– Inzicht in de investeringen die nodig zijn om artificiële intelligentie toe te passen in hun use case
– Het opdoen van praktijkkennis om hun case beter te kunnen inschatten, door middel van interactie met A.I. en drone specialisten tijdens workshops en demonstraties
 
Ondernemers kunnen continu tijdens het project instappen voor gratis deelname mits inschrijving via info@euka.flandersmake.be .

Nieuws over dit project

Hoe werken ‘markers’ en welke gebruik ik voor mijn dronetoepassing?

Hoe werken ‘markers’ en welke gebruik ik voor mijn dronetoepassing?

In sommige toepassingen van dronetechnologie kan het een enorme meerwaarde opleveren om met visuele markers te werken. Een oud maar nog steeds erg courant voorbeeld zijn de 1D barcodes of “streepjescodes. Daarnaast zijn QR-codes ook een erg bekend concept geworden. Het doel van zulke markers is om informatie te coderen die makkelijk uit te lezen is met een visie-sensor zoals een camera of laser scanner, en die kan dus bijvoorbeeld ook onder een drone gemonteerd zijn. In dit theoretisch artikel gaan we dieper in op de mechanismes achter dergelijke markers, alsook de mogelijke dronetoepassingen en software om gescande data mee te verwerken.

Lees meer

Pin It on Pinterest