Op 21 februari 2017 kwam de werkgroep bouw voor het eerst samen om ervaringen uit te wisselen rond het gebruik van drones in de bouw.

Tijdens deze druk bijgewoonde eerste meeting werden vooral de doelstellingen voor 2017 bekeken en wat de deelnemers uit de groep willen halen. De volgende vragen kwamen aan bod: Wat zijn de knelpunten en opportuniteiten om drones toe te passen in de bouw? Welke actiepunten kan Confederatie/EUKA ondernemen?

Daarnaast werd er ook werk gemaakt van het Drone Event op donderdag 4 mei @ DronePort in Sint-Truiden. Volgende vragen werden behandeld: Welke thema’s komen aan bod en welke sprekers nodigen we hiervoor uit? Welke demonstraties in de lucht kunnen we doen @DronePort? Welke standhouders kunnen we vragen?

 

Doelstellingen werkgroep bouw

Met deze werkgroep wordt het startschot gegeven aan Drones & Bouw. Euka en Confederatie Bouw Limburg willen bouwbedrijven en dronebedrijven uit Vlaanderen rond de tafel brengen om concreet het gebruik van drones binnen de bouwsector (verder) te implementeren in de sector. Dit past perfect in de doelstellingen van Euka, als Vlaamse dronecluster, maar ook binnen Transformatie Bouw, waar Confederatie Bouw Limburg de bouwbedrijven wil stimuleren en faciliteren om met de opportuniteiten van drones aan de slag te gaan.

Naast netwerking en ervaringsuitwisseling houden we vinger aan de pols wat betreft de noden uit de bouw. Deze werkgroep zal regelmatig vergaderen rond een aantal belangrijke vraagstukken waarmee bouwbedrijven te maken hebben bij het gebruik van drones. De bedrijven in deze groep kunnen specifieke cases op tafel leggen, waarvoor drones mogelijk een antwoord kunnen bieden.

Naast de kick off van de werkgroep Drones & Bouw wordt op 21 februari de Vlaamse dronecluster EUKA voorgesteld aan het grote publiek via een persconferentie. De bouwsector neemt met deze werkgroep het voortouw, de andere sectoren zullen volgen.

 

Vragenronde deelnemers

– Wat zijn de knelpunten en opportuniteiten om drones toe te passen in de bouw?

– Welke actiepunten kan Confederatie/EUKA ondernemen

De leden van de werkgroep stellen zich kort even voor en geven aan in welke mate zij drones inschakelen en welke verwachtingen en opportuniteiten zij zien. Een aantal elementen die aan bod komen tijdens de kennismakingsronde:

Het gebruik van drones betekent dat er veel data ter beschikking worden gesteld. Het verwerken van die massa aan data vraagt naar degelijke opleidingen. Dit is iets waar zeker de nodige aandacht moet besteed aan worden vanuit deze werkgroep.

Het inzetten van drones vraagt de nodige investering qua hardware en software maar ook het aantal opleidingsuren mag niet onderschat worden.

Sommigen hebben bewust gekozen voor het inschakelen van een dronebedrijf als onderaannemer. Zij wachten af hoe de bal gaat rollen. Ook het vinden van de juiste software is niet altijd makkelijk.

De wetgeving werkt remmend. Het is belangrijk dat vanuit deze werkgroep een duidelijk signaal wordt gegeven naar de bevoegde overheden dat er verbeterpunten nodig zijn. De leden spreken af dat vanuit dit bouwplatform de sector deze punten oplijst en druk zet.

Naast netwerking en ervaringsuitwisseling onderling, vinden de aanwezigen het ook belangrijk dat er over concrete cases met dronebedrijven kan uitgewisseld worden. Wat bestaat er? Wat is er mogelijk? Wat kan? Wat is er nieuw? …

Hoe zit het met verzekeringen? Verandert er daar iets? Moet men met specifieke aspecten rekening houden?

Er wordt voorgesteld om tijdens de volgende werkgroepen minstens op 1 concreet thema dieper op in te gaan. Lieve Van Gijsel van Aetos Drones heeft bijvoorbeeld al heel wat ervaring opgebouwd, we zullen vragen om tijdens de volgende werkgroep haar ervaringen uit te wisselen.

 

Drone Event donderdag 4 mei @ DronePort Sint-Truiden

Op 4 mei wil Euka, Droneport en Confederatie Bouw Limburg samen met alle partners goede voorbeelden, praktijkgetuigenissen, demonstraties van drones in de bouwsector in de verf zetten. Het event gaat op 2 locaties door (@Sint-Truiden) die zeer dichtbij elkaar liggen door: een “plenair” gedeelte bij het bedrijf MTS en verschillende demonstraties en standen op Droneport. Er zal een oproep gedaan worden naar dronebedrijven en bouwbedrijven om het programma verder in te vullen met getuigenissen, innovatieve cases en demo’s. Op die manier krijgen ondernemingen uit de bouwsector onmiddellijk een zicht op een aantal zaken. Waarom met drones werken? Hoe gebeurt dit vandaag al? Wat brengt de toekomst? Beslist de place to be om mee te zijn met de laatste trends wat betreft drones in de bouw.

Pin It on Pinterest