Samen met technologiebedrijf Unifly, heeft Port of Antwerp een nieuw online platform ontwikkeld om de aanvraag van dronevluchten door operatoren te digitaliseren, professionaliseren en automatiseren. De POA Droneportal gaat 18 maart van kracht. Dit platform past in het kader van de rol die Port of Antwerp vervult als geozone manager, waarbij de focus ligt op het coördineren van de veiligheid in het luchtruim boven de haven.

Geozone manager
Onder de bevoegdheid van de dienst Harbour Safety & Security (HSS), vervult Port of Antwerp sinds 1 januari 2021 haar rol als geozone manager, in lijn met de nieuwe Europese wetgeving i.v.m. dronevluchten. Dit houdt in dat ze instaat voor de goedkeuring van externe aanvragen voor dronevluchten binnen het havengebied.

Als geozone manager heeft Port of Antwerp het objectief om de veiligheid te garanderen bij de uitvoering van dronevluchten, waarbij een evaluatie wordt gemaakt van de specifieke risico’s verbonden aan de plaats waarvoor de aangevraagde vlucht zal doorgaan. Zo zal er rekening worden gehouden met de aanwezige Sevesobedrijven en ISPS, maar ook met luchtverkeer en nabij gelegen vlieghavens.

POA Droneportal
Om de aanvragen voor toelatingen van dronevluchten op een klantgerichte en professionele manier te coördineren, werd een POA Droneportal ontwikkeld met technologiebedrijf Unifly. Dit Unmanned Traffic Management (UTM) systeem zal ervoor zorgen dat droneoperatoren vanaf 18 maart zelf hun droneaanvragen kunnen indienen. Zo kunnen ze automatisch nagaan aan welke voorwaarden en regels ze zich in een bepaalde situatie en mogelijke risicozone moeten houden en op die manier hun dossier optimaal voorbereiden om een goedkeuring te krijgen van HSS.

Buiten het verlenen van toelatingen zal Port of Antwerp vanaf de 2de helft van 2021 ook starten met de actieve monitoring van alle drones en vluchten in real time via monitoringsinfrastructuur. Via het UTM-systeem zal HSS kunnen volgen of alles veilig verloopt en zullen ze tijdig worden gealarmeerd indien een drone afwijkt van de vluchtroute of indien er een risicosituatie ontstaat. Zo zal er een operationeel beeld worden gecreëerd van het luchtverkeer in de haven van Antwerpen.

Meer informatie over hoe dronevluchten aangevraagd kunnen worden, hoe de nieuwe wetgeving in elkaar zit en de toegang tot de POA Droneportal vind je hier.

Pin It on Pinterest