Een tijdje geleden kon u al lezen dat we bij EUKA sterk inzetten op een meer flexibele wetgeving voor het gebruik van drones in de industrie. We geloven sterk dat een aantal business cases een groot economisch potentieel hebben in sectoren zoals de bouw, landbouw, logistiek en bewaking. Daarom dat ook de belangrijkste federaties uit die sectoren ons daarin ondersteunden.

Bekijk hier nog eens het filmpje:

Recent kon u ook al lezen dat er vanuit Europa nieuwe basisregels gepubliceerd werden, de EASA New Basic Regulation. Die kan u hier nalezen. Tegelijk zal u op die pagina een handig overzicht vinden van de huidige regelgevingen in de verschillende Europese landen. Al was het maar om aan te duiden dat enige harmonisering wel aan de orde was.

Nu België nog een zestal maanden de tijd heeft om er een eigen regionale invulling aan te geven, brengen we graag onze verzuchtingen terug onder de aandacht. Er is nood aan de mogelijkheid tot vliegen buiten het zichtveld van de piloot, aan automatisch vliegen en aan het flexibel vervoeren van bepaalde ladingen. De precieze details kan je nalezen in ons beleidsadvies.

We blijven ijveren voor een industrievriendelijke wetgeving die een drone in bepaalde gevallen beschouwt eerder als tool, dan als vliegtuig wanneer dat zinvoller is.

Pin It on Pinterest