• Drones en drone piloten worden verplicht geregistreerd
  • Ze moeten voldoen aan EUR-regels rond veiligheid en privacy
  • Er komen veiligheidsplannen om luchtvaartrisico’s sneller te ontdekken

 

De allereerste EU-richtlijnen voor het commercieel en privégebruik van drones werden informeel goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Omdat de wetgeving vandaag per land geregeld wordt, moeten drones die minder dan 150 kilogram wegen -bijna elke drone- voldoen aan een breed spectrum van wetten en regeltjes. Ook wat betreft veiligheid en ontwerpvereisten. Dankzij de informeel gemaakte afspraken op Europees niveau, moeten drones nu voldoen aan de strenge Europese normen inzake veiligheid en beveiliging en het omgaan met persoonlijke gegevens.

De Europese Commissie heeft nu de opdracht gekregen om te bepalen welk type drones bepaalde kenmerken moeten krijgen. Dat gaat dan over: vlieghoogtelimieten, maximale besturingsafstand, botsing-vermijdingtechnologie, vluchtstabilisatie en geautomatiseerd landen.

EU-landen zullen er van hun kant moeten voor zorgen dat alle dronepiloten die risicovolle vluchten uitvoeren, geregistreerd zijn. Ook de drones zelf zullen eenvoudig te herkennen moeten zijn.

Het doel is om de veiligheid van het dronegebruik over de EU-grenzen heen te verhogen en om aan dronebouwers een beter en duidelijker kader te verschaffen. Het resultaat laat zich hopelijk voelen in een boost voor de sector.

Luchtvaartrisico’s sneller ontdekken

De nieuwe afspraken gelden ook voor de EU-veiligheidsvoorschriften voor de luchtvaartsector. Omdat verwacht wordt dat het luchtvaartverkeer de volgende tien jaar zal verdubbelen, is een flexibele en veilige Europese wetgeving meer dan nodig. Mogelijke risico’s kunnen dan sneller geïdentificeerd worden, een hoge veiligheidsstandaard kan gehanteerd worden, terwijl de industrie de kans krijgt om competitief te blijven. Lidstaten en de Commissie zullen ook hun samenwerking op het gebied van luchtvaart en cyber-veiligheid verhogen. Volgende de Europese Commissie zouden er in Europa 150.000 jobs bijkomen in de drone-industrie tegen 2050.

Volgende stappen

Deze informele afspraken moeten nu nog goedgekeurd worden door de Europese Raad van Ministers en het volledige Europees Parlement. Pas daarna worden de regels van kracht.

EUKA volop aan het werk voor competitieve Belgische regelgeving

De Vlaamse dronecluster EUKA is zelf momenteel in overleg met het kabinet van Federaal Minister van Mobiliteit François Bellot om per sector beleidsadviezen te formuleren. Zo is er in bijna alle sectoren nood aan een bepaalde vorm van automatische/autonome vluchten en zijn er voor bepaalde gebieden meer flexibele regels nodig: landbouwgebieden, bouwwerven, bedrijventerreinen, … .

De vorderingen van deze gesprekken, kan gevogd worden via de website van EUKA:

https://euka.flandersmake.be/drone-wetgeving-op-maat-van-de-industrie/

 

Origineel bericht in het Engels: http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20171129IPR89119/drones-new-eu-wide-rules-to-boost-safety-and-privacy .

Foto: ©AP Images/European Union-EP

Pin It on Pinterest