Zoek een drone-partner

Op deze pagina kan je onze volledige leden- en pilotenbestand doorzoeken naar de juiste drone-partner. Alle piloten kunnen zich GRATIS registeren op deze site, onafhankelijk van lidmaatschap. Piloten die gelinkt zijn aan een lid worden automatisch geregistreerd.

DronePort

Contactinfo
Contact: Mark Vanlook
Mobiel: 00 32 495 58 71 65
Adres:
Lichtenberglaan 1090, Sint-Truiden, België 3800
Omschrijving:

DRONEPORT heeft de ambitie om één van Europa's toonaangevende UAV-testcenters en business centers te worden.

Gelegen aan het ontmantelde militaire vliegveld van Brustem (Sint-Truiden), voorzien we in een unieke infrastructuur voor het testen en demonstreren van UAV's, het trainen van UAV-piloten en het incuberen of plaatsen van jouw UAV-bedrijf.

 

EUKA werkt samen met DronePort met de volgende modaliteiten:

Het project DronePort (vennootschap in oprichting) - dat samen met partners Vlaamse Overheid en  LRM wordt ontwikkeld - omvat:

 • De opzet van een testfaciliteiten waar nieuwe toepassingen zowel indoor als outdoor kunnen getest worden
 • Het ondersteunen van onderzoek met het oog op valorisatie
 • De bouw van een incubator voor UAV gerelateerde bedrijven en/of toepassingen
 • de creatie van een specifieke bedrijvenzone voor luchtvaart gebonden activiteiten waar grotere bedrijven zich kunnen vestigen
 • Samenwerking met PCFruit voor het testen van specifieke toepassingen van UAV’s in de agrarische sector.

Het opbouwen en de verspreiding of disseminatie van kennis is uiteraard van essentieel belang voor het welslagen van dit project.

UAV’s zijn inzetbaar in tal van sectoren en de kruisbestuiving en uitwisseling van expertise kan in verschillende markten tot nieuwe toepassingen leiden of bestaande toepassingen optimaliseren.

In dit kader is een samenwerking van DronePort met EUKA een belangrijke meerwaarde omwille van volgende aspecten:

 • EUKA is een ledenorganisatie die werkt volgens het tripple helix model. Er wordt m.a.w. de connectie gemaakt tussen UAV bedrijven, industrie, overheid en kennisinstellingen. Gelet op de ambitie van DronePort kan deze connectie een belangrijke toegevoegde waarde betekenen voor de uitbouw van een UAV business center.
 • EUKA stimuleert onderzoek en ontwikkeling door in te schrijven op projecten. De ambitie is om hieruit economische ontwikkeling te ondersteunen met potentieel voor nieuwe bedrijven of bestaande bedrijven.
 • EUKA organiseert community events die zorgen voor disseminatie van technologie en leggen de link tussen UAV bedrijven en industrie.

Samenwerking gebeurt op volgende vlakken:

 1. Aanbieden van test faciliteiten voor onderzoeksprojecten van EUKA. DronePort heeft verschillende UAV test zones ter beschikking die afhankelijk van de noodzaak gereserveerd kunnen worden voor het testen van UAV’s en UAV applicaties.
 2. Aanbieden van kantoor en vergaderfaciliteiten voor projectteams en infrastructuur voor de organisatie van community events en seminaries op de site van DronePort. Op dit ogenblik beschikt DronePort over tijdelijke faciliteiten. Op termijn (2017) is het uiteraard de bedoeling permanente faciliteiten in gebruik te nemen waarin bedrijven of onderzoeksteams kunnen ondergebracht worden of events/seminaries kunnen georganiseerd worden.
 3. DronePort kan als partner optreden in de onderzoeksprojecten van EUKA
 4. Actief promoten van EUKA / DronePort als organisaties met het oog op ledenwerving/aanbreng van potentiële klanten, ….
 5. Promoten van elkaars events/seminaries etc. via verschillende marketing kanalen (website, social, nieuwsbrief, …)
Categories:   

Pin It on Pinterest