Zoek een drone-partner

Op deze pagina kan je onze volledige leden- en pilotenbestand doorzoeken naar de juiste drone-partner. Alle piloten kunnen zich GRATIS registeren op deze site, onafhankelijk van lidmaatschap. Piloten die gelinkt zijn aan een lid worden automatisch geregistreerd.

Boerenbond

Contactinfo
Contact: Stijn Bossin
Mobiel: 00 32 (0)476 932171
Adres:
Diestsevest 40, Leuven, België 3000
Website:
Omschrijving:

In overleg met de maatschappij wil Boerenbond bouwen aan een levenskrachtige, duurzame land- en tuinbouw. Drones bieden potentie om de landbouw te verduurzamen en verder te professionaliseren. Boerenbond kijkt enthousiast uit naar de verschillende mogelijkheden die drones in de landbouwsector te bieden hebben, maar tevens kunnen ontwikkelaars van drone toepassingen terecht bij Boerenbond voor een toetsing aan de huidige landbouwpraktijken.

Samenwerking Boerenbond met EUKA

Volgende doelstellingen willen beide partijen bereiken met deze samenwerkingsovereenkomst : Boerenbond: kennis, competenties en technologieën breed te dissemineren en valoriseren naar de drone sector. EUKA: haar leden een netwerk, kennis en technologieën aan te bieden in de landbouwsector. Drones bestaan uit tal van hard- en software componenten die raakvlakken hebben met de maakindustrie.  Voor het bereiken van deze doelstellingen worden volgende acties en tijdschema opgezet om uit te voeren door de betrokken partijen :

  • Evenementen: organiseren van gezamenlijke evenementen alsook het ondersteunen van mekaars reguliere evenementen. Volgende opportuniteiten werden reeds geïdentificeerd:
  • Boerenbond/innovatiesteunpunt ondersteunt evenmenten van EUKA door actieve participatie met een presentatie alsook promotie van deze evenementen binnen eigen netwerk van landbouwbedrijven.
  • EUKA ondersteunt Boerenbond/innovatiesteunpunt door het verzorgen van een plenaire sessie rond drone technologie alsook promotie van het evenement binnen eigen netwerk van EUKA bedrijven.
  • Boerenbond/innovatiesteunpunt ondersteunt EUKA “Drone dag voor de kennisinstellingen”, waarbij verschillende kennisinstellingen zichzelf voorstellen aan de drone industrie (hardware, software, diensten, integratoren, …) en waarbij de drone industrie zijn applicatie en technologie noden kenbaar maakt.
  • Een beter wetgevend kader voor het gebruik van drones in de bouwsector, door het detecteren van de actuele drempels en bezorgdheden bij de leden van de Confederatie Bouw.
  • Via de organisatie van een werkgroep met daarin bedrijven uit de landbouwsector op zoek gaan naar potentiële innovatie en dit in een innovatietraject helpen steken. Streven naar een co-creatie van marktklare oplossingen voor de bouwsector.
  • Het faciliteren van werkgroepen rond het thema ‘drones in de landbouw’ teneinde te komen tot duurzame samenwerkingsverbanden tussen bedrijven onderling of met kennisinstellingen of overheden
Categories:   
Community:   

Pin It on Pinterest