Het bedrijf “Is it a Plane” ontwikkelde een innovatief systeem op basis van een slim algoritme en het principe van Machine learning (AI) waarbij meeuwennesten automatisch worden herkend op foto en dit vanop 90 meter hoogte. Stad Oostende heeft een aantal maanden geleden al beslist om samen te werken met het bedrijf om het aantal dakbroedende meeuwen in de binnenstad op te sporen en in kaart te brengen. Zo kunnen de nesten verwijderd worden wanneer de meeuwen voor overlast zorgen.

Het inzetten van een drone om nesten op te sporen werd in het verleden al toepast, maar toen moesten de nesten met het blote oog op foto’s herkend worden. Een hele klus waarbij heel wat nesten onder de radar bleven en wat dus geen accuraat beeld gaf. Het nieuwe systeem herkent nesten die voor het menselijk oog nagenoeg niet te onderscheiden zijn.

Of het nu gaat om een leeg nest, een nest met eieren, een nest met een broedende vogel of een nest met kuikens, voor dit rekenmodel is het een koud kunstje om deze te detecteren en te onderscheiden. Deze innovatie van Vlaamse bodem kan Internationaal ingezet worden op het automatisch detecteren en georeferen van nesten.

Het is de eerste keer dat dergelijke artificiële intelligentie wordt toegepast in combinatie met droneluchtvaart, een knap staaltje pionierswerk. Het toepassen van dergelijke innovatieve initiatieven past volledig in de ‘smart-city-reflex’ die de Stad Oostende wil ontwikkelen.

Maar hoe werkt het systeem nu precies? Stefaan Degryse van “Is it a Plane” legt uit. “We starten met een drone mapping over een stad. Daarna worden de genomen foto’s verwerkt en gaan we via machine learning een model trainen in het vinden van het te detecteren patroon. In dit geval dus meeuwennesten, een heel wisselend patroon, waarbij het nest zowel leeg kan zijn, alsook met een vogel, kuiken of eieren kan bevatten. Elk nest krijgt een geolocatie, aangeduid op de foto via QR code.”

“Daarna worden de foto’s op een heatmap geplaatst. De heatmap is ontworpen om elk meeuwennest op zijn unieke geolocatie te prikken. Elke prikker bevat zowel de foto, de geolocatie, en een vergrootglas om het detail van elke foto te vergoten. De heatmap wordt door de Stad Oostende gebruikt als instrument om het beleid te sturen. Elke vlucht werd uitgevoerd op 90 meter hoogte. Vanop deze hoogte hebben we een resolutie van 0,8cm GSD.”

Het project in Oostende is momenteel afgerond, maar het hun model wereldwijd inzetbaar op elke stad die (meeuwen)nesten wenst te detecteren. Elke drone operator kan via een geijkte procedure de mapping vliegen. De foto’s kunnen dan online via hun partner-hub platform geupload worden en zullen in de cloud worden verwerkt. De drone operator (of klant) ontvangt dan de verwerkte foto’s met annotatie en georeferentie.

De vernieuwende technologie beperkt zich niet enkel tot meeuwennesten, maar is in staat (mits hertraining) om elk te detecteren patroon te herkennen, aan te duiden, en te geo-lokaliseren. Dit biedt veel mogelijkheden om patronen of texturen maar ook anomalieën in infrastructuur, bouwkunde, milieu, landbouw, SAR, …. op een snelle manier te detecteren, alsook geo-refereren. Dat kan zowel via RGB, thermografie of multispectraal toegepast worden.

Meer informatie: https://www.isitaplane.com

Pin It on Pinterest