Het vermoede hing al een tijdje in de lucht, maar nu is er ook een officieel statement vanuit Europa. Vanwege de coronacrisis heeft de Europese Commissie het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) op de hoogte gebracht van haar voornemen om de datum van toepassing van de Europese dronewetgeving met zes maanden uit te stellen, dat meldt DGLV zelf. De nieuwe Europese dronewetgeving zal dus pas in voege treden op 1 januari 2021, in plaats van op 1 juli 2020.

De aanleiding voor het uitstel is de wereldwijde coronacrisis. Meerdere lidstaten verzochten de Europese Commissie afgelopen weken om uitstel omdat ze nog niet klaar waren voor de implementatie en daar is gehoor aan gegeven. Vanaf 1 januari 2021 valt het vliegen met drones dus onder de Europese regelgeving. Het uitstel geeft de verschillende lidstaten extra ademruimte om de implementatie van de nieuwe wetgeving voor te bereiden.

Lees meer

Pin It on Pinterest