(op de foto van links naar rechts: Peter Dedrij -DronePort-, Federaal Minister van Mobiliteit François Bellot, Mark Vanlook -EUKA-, Danny Vandormael -Seris Groep- en Guy Verhoeven -UAV Pro-)

 

De drone-economie moet de volgende jaren meer kansen krijgen om zich te ontplooien

Op donderdag 24 augustus 2017 werd een EUKA-delegatie ontvangen op het kabinet van federaal minister van mobiliteit François Bellot. Op de agenda stond de voorstelling van de dronecluster en DronePort, maar ook de belangrijkste pijnpunten met betrekking tot de wetgeving vanuit de industriële sectoren én de moeilijkheden waarmee dronepiloten dagdagelijks geconfronteerd worden. Het werd een open dialoog waarbij de Vlaamse dronecluster EUKA en de minister afspraken om in de toekomst meer te gaan samenwerken.

Mark Vanlook, voorzitter van EUKA, introduceerde de dronecluster bij de minister: een Vlaamse dronecluster, erkend door de Vlaamse overheid en Europa.  EUKA verbindt kennis bij bedrijven, piloten,  overheden,  scholen, …  en is op deze manier een belangrijk netwerk voor deze nieuwe toekomstsector. In dat kader werd de vraag aan de minister gesteld om EUKA als vertegenwoordiger van de drone-industrie mee te laten werken aan een nieuwe wetgeving die voldoende kansen biedt aan innovaties en nieuwe businessideeën in de dronewereld.

“Een drone kan geprogrammeerd worden om een vooraf bepaald vliegpad te volgen via GPS-coördinaten eventueel met geofencing zonder enige veiligheidsrisico’s.”

– Danny Vandormael, ceo Seris Groep

 Danny Vandormael, ceo van Seris Groep en bestuurder van de beroepsvereniging van bewakingsondernemingen, maakte dit onmiddellijk tastbaar voor de minister door concreet aan te tonen waar de huidige wetgeving beperkend werkt voor zijn sector: “We hebben vooral een probleem met de algemene ‘line of sight’-verplichting die er in de wetgeving aanwezig is. Er zijn verschillende drone applicaties, niet alleen in de bewakingsindustrie maar ook elders, die zonder enig probleem kunnen opereren zonder de nood van een piloot die een permanent visueel contact houdt met zijn drone. Een drone kan geprogrammeerd worden om een vooraf bepaald vliegpad te volgen via GPS-coördinaten, eventueel met geofencing, zonder veiligheidsrisico’s.”

Minister Bellot was op de hoogte van deze beperking, die bijvoorbeeld ook in de bouw en in de landbouw een factor is en beseft dat er in de aankomende Europese richtlijnen ruimte moet zijn voor dergelijke toepassingen, die inderdaad in veel gevallen (op een werf, op een privéterrein, op een veld,… ) geen veiligheidsrisico’s inhouden. EUKA engageerde zich om, op vraag van de minister, toe te treden tot een werkgroep die zich zal toespitsen op de vertaling van de Europese richtlijnen in een Belgische wetgeving. EUKA zal daartoe vanuit de verschillende sectoren (bouw, landbouw, veiligheid en bewaking, media, logistiek en transport, overheidsdiensten en ook opleiding) een document opstellen met daarin de belangrijkste verzuchtingen per sector. Vermits dit binnen EUKA gedragen zal zijn door de bedrijven en federaties uit die sectoren, kon dit op veel bijval rekenen van minister Bellot. EUKA kan dus op deze manier meewerken aan een wetgeving die deze nieuwe economie alle kansen kan geven.

Guy Verhoeven, zaakvoerder van drone-bedrijf Skycan en voor EUKA vertegenwoordiger  van honderden piloten in Vlaanderen, besprak de moeilijke situatie waarin vele dronepiloten zich bevinden: “Piloten ondervinden vandaag heel wat moeite om op een flexibele manier bijzondere vluchtaanvragen te regelen. Piloten die zich vandaag strikt aan de wetgeving houden, worden commercieel vaak de loef afgestoken door piloten die bereid zijn illegale vluchten uit te voeren. De belangrijkste problemen zijn: lange administratieve wachttijden, veel papierwerk, ed.”

“Piloten die zich vandaag strikt aan de wetgeving houden, worden commercieel vaak de loef afgestoken door piloten die bereid zijn illegale vluchten uit te voeren.”

– Guy Verhoeven

De minister stelde gerust: bij DGLV, de dienst verantwoordelijk voor het luchtwezen in België, worden begin volgend jaar 8 nieuwe mensen aangeworven, wat de doorlooptijd van aanvragen aanzienlijk zou moeten verkorten. Daarnaast is men via DGLV ook bezig om een digitalisering van de aanvragen door te voeren. Momenteel zit dit in de fase van het uitschrijven van de vereisten van een dergelijke software. Ook daar zal EUKA de kans krijgen om noden vanuit de industrie ten berde te brengen. Men is dus duidelijk op de hoogte waarmee piloten vandaag te kampen hebben. De overheid heeft alvast alles in gang gezet om deze bottlenecks te verhelpen.

“Er wordt door de overheid te weinig verwezen naar DronePort, waardoor bedrijven soms naar het buitenland uitwijken voor testvluchten, wat uiteraard niet de bedoeling kan zijn.”

– Peter Dedrij, manager DronePort

 Peter Dedrij ten slotte, manager van DronePort, benadrukte de kracht van een testsite als DronePort in het hart van Europe én op Belgische bodem. Toch kan het ook daar qua wetgeving en communicatie beter: “Zelfs op een afgebakende testsite als die in Sint-Truiden, moeten we voor zaken die in de wetgeving niet toegelaten zijn, uitzonderingen aanvragen. Je begrijpt dat, vermits het alleen om innovatieve vluchten gaat, dit de meerwaarde van een testsite snel onderuit kan halen. Ook hier speelt de doorlooptijd van de aanvragen een rol. Gelukkig gaat het hier om een luchthaven en om een militair luchtruim en hoeft er met ander vliegverkeer geen rekening gehouden te worden. Daarnaast wordt er vanuit de overheid ook te weinig verwezen naar deze voor drones gereserveerde testsite, die uniek is in Europa, waardoor bedrijven soms naar het buitenland uitwijken voor testvluchten, wat niet de bedoeling kan zijn.”

Minister Bellot was sterk onder de indruk en beaamde dat er in de nieuwe wetgeving absoluut werk moet gemaakt worden om een testsite als DronePort meer vrij te stellen van onnodige aanvragen, teneinde innovaties die getest moeten worden alle kansen te geven.

“Minister Bellot erkent het belang van deze nieuwe en sterk groeiende industrie en hij is bereid de dronecluster EUKA een stem te geven op federaal niveau.”

– Mark Vanlook, voorzitter EUKA

Voorzitter van EUKA, Mark Vanlook toonde zich na afloop tevreden over deze productieve vergadering met minister Bellot: “Ik denk dat het belangrijk is dat we onze Vlaamse stakeholders  en hun verzuchtingen in de drone-industrie in de kijker hebben kunnen zetten. Het komt er nu op aan de dynamiek van deze samenwerking  tot concrete acties om te zetten.  We zijn de minister dankbaar dat hij het belang van deze nieuwe en sterk groeiende economische tak herkent én erkent en dat hij deze via de dronecluster EUKA een stem geeft op federaal niveau.”

Pin It on Pinterest