EUKA vzw, de Vlaamse Drone Federatie, heeft haar activiteiten per 1 januari 2020 in Flanders Make gekanteld. Na 3 jaar clusterwerking met middelen van VLAIO, vond de ledenorganisatie van de Vlaamse dronesector een nieuwe strategische partner in Flanders Make. Voor de leden verandert er in eerste instantie weinig tot niets in de dagdagelijkse werking. De bedoeling is wel om het pakket aan diensten op termijn verder uit te breiden en nieuwe formules voor plus-lidmaatschappen op de markt te brengen.

Samen met enkele structurele partners richtte Mark Vanlook in 2014 de vzw EUKA op. In 2017 trok de vzw de clusterwerking rond de Vlaamse dronesector naar zich toe, in het kader van de Innovatieve Bedrijfsnetwerken van VLAIO. Drie jaar lang profileerde EUKA zich als de spil tussen bedrijven die dronetechnologie willen inzetten en de aanbieders van die diensten en producten. “Nu is het tijd voor een nieuw tijdperk”, geeft Executive Chairman Mark Vanlook aan. “Eentje waarin we deze werking gewoon verderzetten, maar wel een versnelling hoger schakelen en onze leden nog beter gaan kunnen begeleiden en adviseren.”

“Door de samensmelting met Flanders Make breiden we ons team in één klap uit met een team van drone-experts. Ook Flanders Make heeft namelijk verschillende onderzoeksprojecten lopen die zich toespitsen op toepassingen met dronetechnologie. De achtergrond en ervaring van die experts zal uiteraard bijdragen aan de kwaliteit van onze dienstverlening en innovatiedossiers,” vindt Vanlook. “Door krachten te bundelen willen we meer projecten realiseren die niet alleen inhoudelijk sterker zijn, maar ook relevanter voor bedrijven en organisaties die concrete toepassingen op de markt willen brengen. De onderzoeksexpertise van Flanders Make en het netwerk van EUKA vormen daarvoor de ideale combinatie.”

“Als strategisch onderzoekscentrum hebben we een jarenlange expertise opgebouwd op het gebied van perceptie-, padplannings- en lokalisatie-technologie voor autonome voertuigen”, vervolgt Dirk Torfs, CEO van Flanders Make. “Sinds enkele jaren zetten we deze kennis ook in voor de aansturing van drones. In projecten zoals ‘Inware Drones’ werken we bijvoorbeeld rond het inzetten van drones om de voorraad in logistieke centra te checken. De samenwerking me EUKA was voor ons dus een logische volgende stap om onze expertise rond drones verder uit te diepen en te kunnen vermarkten.”

In 2020 start ook een nieuwe Innovation Manager binnen EUKA. Petra Van Mulders zal van start gaan met de uitrol van twee nieuwe projecten: Proeftuin ‘Drones in de bouw en landbouw’ en ‘Artificieel Intelligente Autonome Drones’. In het Proeftuin-project zal heel concreet een Drone Academy, Dronelab en Drone Kennisfabriek uitgerold worden in DronePort in Sint-Truiden. Het project rond AI autonome drones heeft als doel bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van hun autonome drone-projecten door middel van AI-tools die quasi marktklaar zijn.

Wat de werking betreft, zal er op korte termijn niet veel veranderen voor de EUKA-leden. De lidmaatschappen zullen wel overgedragen worden aan Flanders Make, maar de prijzen blijven gewoon hetzelfde. “Op termijn willen we echter onze verbeterde dienstverlening gaan aanbieden in de vorm van pro- of plus-lidmaatschappen. Pro-leden kunnen we dan nog beter en intensiever gaan begeleiden om de weg te vinden naar nieuwe klanten, investeerders of innovatiedossiers. Ook de samenwerkingen met andere partners zoals bijvoorbeeld Flanders Investment & Trade lopen gewoon verder. Zo kunnen we onze leden blijven helpen om de weg naar het buitenland te vinden, of omgekeerd, om bedrijven uit het buitenland aantrekken voor strategische partnerships met onze leden”, besluit Vanlook.

Pin It on Pinterest