Je kan begin november al het eerste verslag lezen van de start van de technische voorbesprekingen rond de aanpassingen aan de Belgische drone-wetgeving. Dit initiatief van het kabinet Bellot is enigszins pro-actief in het leven geroepen met de nieuwe Europese wetgeving van 2019 in het achterhoofd. Vanuit EUKA kunnen we nu mee aan de kar trekken om de noden van de industrie te laten meewegen in de besluitvorming.

De meeting van 6 december werd namens EUKA bijgewoond door Tom Verstappen, erkend examinator en onderzoeker en door Guy Verhoeven, actief drone-ondernemer.

Een eerste agendapunt dat door EUKA en zijn pilotengroep werd opgeworpen, kwam uit de actualiteit. Wat met het nieuwe Gentse politiereglement voor drone-gebruik? Voor wie niet weet waarover het gaat, hier alvast de samenvatting. We vroegen een officiële reactie vanuit deze werkgroep. Dit brengt ook een gevoel van ongerustheid als andere gemeenten zullen volgen met eigen politiereglementen. Wat is het standpunt van het kabinet, Belgocontrol en DGLV?

Er werd gereageerd dat de bevoegdheden van DGLV hierin duidelijk ondermijnd worden, zowel in Gent als in Antwerpen, want het KB overstijgt normaal het politiereglement. Er is geen communicatie (geweest) tussen de politie en DGLV. Volgens de werkgroep kunnen gemeenten en steden geen eisen stellen in deze materie; dit wordt juridisch bekeken, een reactie moet binnen 60 dagen na verschijning herroepen worden, dit staat gepland voor vrijdag 8 december. Mogelijk zal er ook in Lommel en Kortrijk een dergelijk reglement volgen. Het probleem dat zich stelt is dat gemeentes geen informatie hebben over drones die mogen vliegen in hun gemeente. Dit probleem is gekend en er wordt vanuit DGLV aan de nodige stappen gewerkt om met de gemeenten samen te werken. Ook EUKA van zijn kant zal dit opnemen met onder anderen VVSG, met wie we een partnership rond dergelijke kwesties nastreven.

 

De overige agendapunten rond de nieuwe wetgeving werden behandeld:

 

Electronic tool en database: Dit zal duidelijker worden na toelichting van Belgocontrol en DGLV. Bedenking vanuit EUKA en de dronepiloten: zal dit een extra kost worden? Ook met de komst van de Europese wetgeving geldt deze bedenking – registratie van drones op Europees niveau = extra kost voor piloten? Hierop moet een antwoord nog volgen, maar men begreep dat dit liever te vermijden is.

 

UTM Platform: Er zal een gratis platform gemaakt worden door DGLV-Belgocontrol.

Recreational operators kunnen de database contacteren (Klasse 2).

  • Request Flight validation
  • Send flight validation result

Professional operators kunnen dit ook + vluchtnotificatie

  • Request flight approval
  • Send result approval process
  • Notification of flight

Maken contact naar de database
Database connectie met SPACC, BCAA, Other

SPACC & ATS
Maintain flight validation rule engine
Flight approval processing (derogation)
Flight awareness (realtime)

BCAA
Account processing
Flight approval processing (derogation)
Flight approval (all types)
Flight awareness (realtime)

Other
Defence
FedPol
DGTA

Basic version (web), Basic version mobile, Free download, Advanced version web en mobile, Professional operators
Idem als idronect en … Unifly

Pre-contract
07/11/2017
Call for tender
01 december
Deadline offers
22 december
Award of contract

Max 30 dagen go live web application
Max. 120 dagen Go live mobile application
Max 210 dagen Go Live advanced versie
1 jaar Final acceptance

Incidenten worden voorlopig nog niet mee in het systeem genomen, maar kan in de toekomst nog uitgebreid worden.

 

E-loket: een dergelijk loket zal er voor overige administratie in de toekomst komen, maar eerst zal het DGLV-Belgocontrol platform uitgerold worden

  • licentie
  • ops manual
  • registratie
  • homologatie zit nog op een andere plaats

 

Transfer van registratie: Voorstel vanuit de werkgroep hier is om de registratie te koppelen aan de piloot. Dit dient afgestemd te worden met Europa, voorstel is daar eerder het toestel te registreren. Mogelijk komt er een registratie met een chip in het toestel. Het voorstel van EUKA is om bij aankoop van een nieuw toestel van het zelfde type hetzelfde OO nummer te te behouden. Met het e-loket zou dit sneller moeten gaan. Mogelijk is dit al in 2018 actief.

Dronecel gaat actief vanaf 1 januari met een overgangsperiode tot eind februari 2018

 

Vliegen in specifieke gebieden: Voorstel DGLV en Belgocontrol

CTR’s
2,5km er rond mag je niet vliegen
<5km een hoogte van 30m
< 8km 60m
Tot aan de rand van CTR 90m

Welke middelen bestaan er om dit veilig te laten verlopen?
Eventueel via Galileo-satelliet, maar dit is toekomstmuziek.

Onder welke voorwaarden kunnen in de CTR toestellen aanvaard worden? Alleen Klasse 1a. Er worden standaard scenario gemaakt voor de OPS Manual i.v.m. vliegen in CTR-zones.

HTA’s
Momenteel zijn er discussies gaande om te vliegen binnen deze zones….defensie
– Ze bekijken om de activatietijd kunnen verminderen.
– HTA zones kleiner maken, of opsplitsen.
– Langere periode op voorhand actief maken.

Bepaalde locaties binnen een HTA reserveren voor vluchten, (bv. scholen, modelterrein.)
Vraag vanuit de werkgroep: Wat als we het artikel HTA-LFA laten schrappen uit het KB?

 

De volgende bijeenkomst van deze werkgroep is gepland op woensdag 17 januari 2018 om 11u.

 

Hou deze site in de gaten, we houden onze leden graag op de hoogte van de vorderingen van deze gesprekken!

Pin It on Pinterest