Tijdens de werkgroep bouw van 28 maart 2017 werd er door de bouwbedrijven vooral ingegaan op de mogelijke toepassingen van drones in de bouwsector. Een aantal dronebedrijven werden uitgenodigd om hun ervaringen te delen met de groep.

Tijdens de vorige bijeenkomst van de werkgroep Drones & bouw werd duidelijk dat voor de leden ervaringsuitwisseling met bouwbedrijven enerzijds maar ook met dronebedrijven erg belangrijk is. Jonas Van de Winkel van Argus Vision, Kurt Vanvelk van Drone Partner en Lieve Van Gijsel van Aetos Drones werden daarom uitgenodigd. Ze lichten elk hun activiteiten toe. Hun presentaties zijn in bijlage terug te vinden.

Tijdens de discussie achteraf kwamen o.a. volgende punten aan bod:

– Argus Vision gooit de vraag “Wat zijn werkbare modellen voor de bouwsector?” in de groep. Het is immers vaak zoeken welke data de bouwbedrijven net nodig hebben.

– Aetos Drones heeft net een indoor-drone aangeschaft (met eigen verlichting). Voor rioolinspectie zeer interessant.

– Online softwaretool propellor

– Terreinkennis blijft erg belangrijk ook bij renovaties.

– Landmeters zijn vandaag erg competitief waardoor de prijzen vrij laag liggen. De efficiëntiewinsten van drones zullen er vooral zijn mits efficiënte dataverwerking en software. Maar nu wordt er nog te veel tijd verloren met dataverwerking.

– Software blijkt een belangrijke bottleneck. Van zodra de software (nog) beter compatibel is met de gangbare softwarepakketten uit de bouw, zullen de drones ook een vlucht vooruit kennen. De softwarebedrijven kennen misschien nog te weinig van de mogelijkheden van drones en de behoeften van de bedrijven. Daar liggen nog heel wat efficiëntiewinsten voor het grijpen.

Er werd ook een stand van zaken opgemaakt over het Event Drones & Bouw in Vlaanderen. Op 4 mei vindt het uniek event op DronePort plaats. De voorbereidingen zijn volop bezig. Er zijn al heel wat standhouders en het programma staat bijna op punt. Voor de Paasvakantie plannen we de uitnodiging naar het grote publiek voor in.

Pin It on Pinterest