Op 17 december kwam een delegatie stakeholders uit de dronewereld samen bij het kabinet Bellot om deze keer de actualiteit rond de dronewetgeving te bespreken. Het voorbereidende werk per sector, waarbij EUKA samen met de sectoren aanbevelingen doen voor dronegebruik, is nog volop aan de gang en staat op een volgende vergadering op de agenda.

Aanwezigen op deze meeting waren: Kabinet binnenlandse zaken, Kabinet Bellot, Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG), Rpas@police, Luchtsteun van de Federale politie, Beuas, Dronevalley, DGLV, Defensie, Belgocontrol en EUKA (vertegenwoordigd door Guy Verhoeven).

Tijdens vorige vergadering werd gevraagd de juridische aspecten te bekijken van het stedelijk politiereglement van de stad Gent. DGLV heeft met betrekking tot deze materie juridisch advies ingewonnen en het onderwerp vormde dan ook de rode draad doorheen de vergadering.

Er werd DGLV geadviseerd om een klacht indienen bij de Raad van State tegen het stadsreglement van Gent, met als voornaamste  doel de nietigverklaring van het onderdeel m.b.t. dronevluchten boven hun grondgebied. Indien beslist wordt een dergelijke klacht in te dienen, dient dit voor maandag 22/01 te gebeuren. Een uitspraak hierrond zou tot een jaar kunnen duren.

Consensus aan tafel was dat er moet voorkomen worden dat alle gemeenten afzonderlijk een eigen politiereglement gaan uitvaardigen met betrekking tot drone-vluchten, waardoor het haast onmogelijk zal worden voor dronepiloten om hun vluchten en aanvragen werkbaar te houden. Een beter alternatief is een communicatie te voeren naar de gemeentelijke bevoegde instanties waarbij zij in kennis worden gesteld van het platform dat in de nabije toekomst zal worden opgestart vanuit DGLV en Belgocontrol (zie ook het vorige verslag). Op dat platform zouden de veiligheidsdiensten ook inzage kunnen krijgen, om zo te onderscheiden welke vluchten er gebeuren volgens de regels van de kunst. Voorlopig is dat platform er natuurlijk nog niet, en tot dan zullen dronepiloten zich aan het politiereglement/stadsreglement moeten houden.

Er is alvast een grote nood aan een vereenvoudigde administratieve procedure naar steden en gemeenten toe, zodat het voor iedereen werkbaar zal blijven. Zo kan er eventueel bij een vluchtaanvraag van een piloot, een NOTIF of afwijking ook rechtstreeks doorgezonden worden naar de juiste contactpersoon bij de stad of gemeente waar er zal gevlogen worden.  Als de politie in grotere steden of gemeenten veel oproepen krijgen i.v.m. met drones die in de lucht hangen, moeten ze snel kunnen inschatten of het over een toegelaten vlucht gaat. Dit om de veiligheidsrisico’s te kunnen inschatten.

De politie is ook vragende partij om tijdens bepaalde interventies, een bepaald luchtruim als ‘no-fly zone’ aan te stippen, zodat ondanks de eerdere goedkeuring aan de piloot van DGLV en/of Belgocontrol , deze vliegtoelating toch (tijdelijk) ingetrokken kan worden. (bvb.: tijdens een reconstructie van de politie, tijdens een ongeval (met bvb. dodelijke slachtoffers, enz…).

Een lijst met steden en gemeenten die al een eigen reglement hebben opgesteld gekoppeld aan de juiste contactpersoon voor een eventuele melding, dringt zich dus op. Al was het maar om de periode op een communicatieve en constructieve manier te overbruggen tot er een platform of een andere instrument beschikbaar is om alles vlotter te laten verlopen. De politie, DGLV en Belgocontrol gaan alvast samen zitten om te bekijken hoe dit aangepakt en/of aangepast kan worden met het komende platform voor vluchtaanvragen. De functionaliteiten van het platform kunnen dan ook afgetoetst worden in functie van werkbaarheid door de veiligheidsdiensten.

Aan de steden en/of gemeenten kunnen we alvast de raad geven, dat als ze eigen reglementen rond dronevluchten willen uitwerken, ze zeker in dialoog gaan met de nodige instanties (Politie, DGLV, Belgocontrol en de drone-organisaties, waaronder Euka) zodat de juiste reglementen kunnen uitgewerkt worden en het werkbaar blijft voor iedereen. Iets wat we in het Gentse verhaal dus duidelijk gemist hebben.

Pin It on Pinterest