DroneDreamMapsAdvice (afgekort DroneDMA) is een nieuwe speler in de sector die sinds begin dit jaar is gestart met het aanbieden van diensten met drones. Het eenmansbedrijf van ondernemer en drone data expert Ludwig Prinsen wil voornamelijk bedrijven in de bouwsector, in de ruime zin van het woord/sector, en de landbouwsector helpen om cruciale processen te digitaliseren met behulp van dronetechnologie.

 “De rode draad in mijn carrière is altijd digitalisering geweest”, vertelt Prinsen. “Ik heb 10 jaar in de research en development van kunststoffen gewerkt en ben daar in de simulatie en digitalisering van productieprocessen gerold.” Daarna heeft hij een eigen Business Unit van een Amerikaans softwarebedrijf uitgerold over België, Luxemburg en Frankrijk met software die zulke productieprocessen kan simuleren. Als recentste wapenfeit  heeft hij bedrijven geadviseerd in digitalisering en gewerkt rond digitale economie. Doorheen zijn carrière is hij altijd bezig geweest met het zoeken naar de link tussen technologie, business en mensen, vertelt hij. “Ik ben ervan overtuigd dat drones daarin een belangrijke rol kunnen spelen. Dat heeft mij geïnspireerd om dronepiloot en drone data expert te worden.”

Begin 2020 start hij de eenmanszaak DroneDreamMapsAdvice op, dat verschillende diensten aanbiedt zoals fotografie, 3D-mapping, themografie en multispectrale metingen. “Mijn grote sterkte zit ‘m vooral in mijn achtergrond in digitalisering”, beweert Prinsen. “Ik wil graag met bedrijven meedenken om tijdrovende of arbeidsintensieve processen te digitaliseren aan de hand van dronetoepassingen. Concreet denk ik bvb. aan toepassingen in de bouwsector en landbouwsector. Ik richt mijn diensten dan ook vooral naar projectontwikkelaars, architecten, landmeters en constructiebureaus van bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelenparken. Daarnaast is er ook een stukje dienstverlening naar de landbouw, waar multispectrale toepassingen erg nuttig zullen zijn.”

Voor de meeste opdrachten gebruikt hij de DJI Mavic 2 Zoom of de DJI Enterprise Dual. Dat zijn zeer fijne en breed inzetbare toestellen volgens Prinsen. “Hoewel ik het erg leuk vind om met drones te vliegen, is dat niet het aspect waar mijn focus op ligt. Ik zoek namelijk samen met bedrijven naar concrete oplossingen op maat. Vandaar het stukje ‘Advice’ in de bedrijfsnaam van DroneDreamMapsAdvice. Samen met de klant probeer ik een antwoord te zoeken en een advies te formuleren op de vraag: Wwat willen we precies bekomen en welke toepassing is daarvoor het meest geschikt?” De focus ligt daarbij steeds op dataverwerking en digitalisering.

Wat hij tot nu toe vooral geleerd heeft in zijn traject als drone data expert, is dat je drone data nooit zomaar klakkeloos mag overnemen van de drone naar de software en vervolgens presenteren aan de klant. “Recentelijk heb ik bijvoorbeeld éénzelfde test gedaan met drie verschillende drones en zoals je op de afbeelding hieronder kan zien, kwam ik telkens tot een ander hoogteprofiel. Dat komt volgens mij omdat de fabrikant van het toestel de hoogtes niet correct opslaat in de data. Het lijkt soms erg banaal of onlogisch, maar soms moet je kritisch naar data durven kijken en deze gedeeltelijke manipuleren om tot een correct resultaat te komen. Dus bezint eer je begint met analyseren, en zorg dat je goed begrijpt waar je mee bezig bent.”

Over de komst van de nieuwe Europese dronewetgeving heeft Prinsen een dubbel gevoel. “Ik vind dat het er niet echt makkelijker op wordt. De bedoeling van zo’n vernieuwde wetgeving is natuurlijk om in de eerste plaats uniforme spelregels te creëren, maar ook om de regels eenvoudiger te maken. En daar schiet het volgens mij toch wel wat te kort. Zeker voor de hobbyist is het een vrij complex gegeven geworden om de nieuwe regels te begrijpen en zich een weg te vinden in de verschillende klassen, categorieën en aanduidingen zoals C1 tot C4 en dan A1, A2, A3 … en noem maar op. Anderzijds vind ik het wel niet slecht dat er nu een verhoogde risicoanalyse moet gebeuren in de nieuwe categerieën: specifiek (specified) en gecertificeerd (certified). België is een vrij dichtbevolkt gebied met veel geografische zones en dat maakt het volgens mij lastiger voor buitenlanders om op onze markt binnen te dringen. Het blijft dus een beetje afwachten wat de precieze impact zal zijn”, besluit Prinsen.

Pin It on Pinterest