Op 9 november vertegenwoordigden Peter Dedrij, manager bij DronePort en Guy Verhoeven, voorzitter pilotenvereniging UAV Pro, EUKA tijdens een technische voorbespreking rond de gewenste aanpassingen voor het commerciële gebruik van drones.

Deze meeting werd door het kabinet van federaal minister van Mobiliteit Bellot bijeengeroepen om naar aanloop van een nieuwe Europese dronewetgeving de juiste accenten te kunnen leggen en prioriteiten te kunnen detecteren voor de Belgische drone-toepassingen.

EUKA trok tijdens deze vergadering volop de kaart van de industrie en de commerciële toepassingen die mogelijk moeten zijn met drones in de nabije toekomst. Wij geloven dat een correct kader met aandacht voor innovatieve commerciële business cases de drone-industrie in Vlaanderen en België een nodige vonk kan geven, om ook internationaal een stempel te drukken.

Met dank aan Peter Dedrij en Guy Verhoeven voor het onderstaande verslag:

 

Verslag van de vergadering op Kabinet, Minister Bellot 09/11/2017

Aanwezigen: Euka , Droneport , Belgocontrole , DGLV, COMOPSAIR , Beuas, DroneValley wallonië

De doelstelling van de vergadering:

 • een oplijsting maken van alle mogelijke werkpunten m.b.t. een aanpassing van de huidige drone wetgeving
 • Werkgroepen samenstellen per deelaspect (opleiding, testterreinen, UAV vluchten in gecontroleerde gebieden, …)

 

Verslag:

 1. Belgocontrol en DGLV bereiden een aanbesteding voor de implementatie van een UTM platform voor. Deze aanbesteding zou begin volgend jaar uitgestuurd worden. De uitgangspositie is een platform om het publiek te informeren over het gebruik van drones rekening houdend met de locatie van de vlucht. In een volgende fase wordt het platform uitgebreid naar professionele operatoren. Hierdoor kunnen de administratieve procedures vereenvoudigd en geautomatiseerd worden via een acount om aanvragen, afwijkingen, etc in te dienen. De doelstelling is dus drie-ledig: informatie geven aan het brede publiek, implementatie van een platform dat de administratie van en communicatie met professionals moet vereenvoudigen en positional awareness moet creëren.
 2. DGLV is voorstander om de administratieve verwerking te vereenvoudigen en automatiseren (E-loket) en de wetgeving aan te passen zodat het grootste deel van de huidige afwijkingsaanvragen kan vermeden worden. Ook een aanpassing om vliegen in ctr’s , onder bepaalde voorwaarden te vergemakkelijken (Trappen of Donut-systeem)
 3. Defensie/Comopsair erkent de problemen van de huidige HTA zones en wil hier in de toekomst constructief mee omgaan om deze zones beter toegankelijk te maken voor drone-gebruik. In de toekomst willen ze betere mogelijkheden bekijken/bespreken/uittesten , hoe dit het beste mogelijk kan worden. Uittesten en gebruiken van een transponder, betere zichtbaarheid van drones bekomen, eventueel bekijken voor meerdere kleinere HTA zones die actief gezet kunnen worden.
 4. Iedereen rond de tafel is het er over eens dat er een duidelijke omschrijving moet komen voor test terreinen en testpiloten. DGLV is reeds gestart met de voorbereidingen om een kader te creëren waar onbemande toestellen, maar ook bemande toestellen getest kunnen worden. In volgende vergaderingen zal dit verder besproken en gedetailleerd worden.
 5. De huidige wettekst bevat heel wat grijze zones en begrippen die onvoldoende gedefinieerd werden (b.v. wat is een agglomeratie, vanaf wanneer spreken we over een groep mensen?). Alle actoren waren het eens dat deze begrippen duidelijker omschreven moeten worden. DGLV haalde aan dat de begrippen soms ook bewust vaag werden omschreven omdat er niet altijd een definitie voorhanden is. Verder werden onderstaande aspecten ook kort besproken:
  • Meer duidelijkheid rond risico profiel van soorten drones (quadcopters, hexa en octo…) bij risicovolle drone opdrachten
  • Beperkingen en voordelen van klasse 1 en 2 , behouden van klasse 1A en 1B ??? ,
  • een wettelijk kader voor “State Flight”
  • opleidingen voor hulpdiensten
  • verplichte registratie drones boven 1kg
  • Wat met innovatieve toepassingen: mogelijkheid tot beperkte autonome vluchten, mogelijkheid tot transport van goederen in duidelijk omschreven situaties (bouwsector)

 

De meeste thema’s die EUKA voorgedragen had werden op één of andere manier aangehaald. Ook door andere actoren. Er was dus een eensgezinde stem van alle betrokken partijen naar het Kabinet toe. De nood aan een aanpassing in de huidige wetgeving werd hierdoor bekrachtigd.

Deze werkgroep wordt op 6 december al verder gezet met een nieuwe bijeenkomst. Wij stemmen ons positief over het initiatief en de goodwill om met een wetgeving tot resultaat te komen die de Vlaamse drone-industrie ten goede komt.

Wordt vervolgd!

Pin It on Pinterest