Op 22 augustus breiden de bouwbedrijven uit de werkgroep bouw een vervolg aan hun ervaringsuitwisseling. De tussentijdse evoluties en verdere plannen m.b.t. drones – werden bekeken en er werd geëvalueerd op welke behoeften de werkgroep verder moet inspelen

Tijdens de kennismakingsronde (uitbreiding werkgroep) kwamen o.a. volgende toepassingen aan bod: Opmetingen – uitzetten van punten en lijnen, Volumebepalingen, Vraag voor concrete toepassingen in de utiliteitsbouw, Nu vooral bezig met implementatie van BIM en optimalisatie van processen binnen het bedrijf.

Ook werden de verschillende moeilijkheden onder de loep genomen: Software: Moeilijkheden in ontwerp bij gebruik van lijnen (Civil 3D is mogelijk om in te laden), Software: Punten zijn al mogelijk om te implementeren, Nog geen inzetbaarheid van dronebestuurders wegens nog niet geslaagd in de opleiding, Nieuwe datum cursus al bekend en is al volzet. Hoe snel de nodige opgeleide personen aan te werven?

Er was een concrete vraag vanuit de groep naar:

  • Inventaris (“testaankoop”) van welke softwaretoepassingen drone gebruik in de bouw en welke waarvoor interessant kunnen zijn met de opties en functies.
  • Duidelijke richtlijnen zoals bestek, lastenboek, nauwkeurigheden waaraan moet worden voldaan worden. Zeker interessant in functie van werken met dronebedrijven als onderaannemers.
  • Welke garantie is er dat de minimale nauwkeurigheidsgrens gerespecteerd werd. Enkel beëdigd landmeter kan momenteel juridisch garantie geven op een juiste nauwkeurigheid. Controlemetingen blijven vereist. Controle uitvoeren met referentiepunten kan een garantie bieden op een juiste nauwkeurigheid. Software Pythagoras heeft op eerste zicht goede commentaren, maar nog niet verder getest.
  • Omzetten van data via een complementair softwarepakket afgestemd op de bouwsector en BIM pakketten.

 

Het voorbije event Drones & Bouw in Vlaanderen werd ook besproken. Drones & Bouw in Vlaanderen was met meer dan 200 deelnemers een succes. Reacties van de deelnemers waren zeer positief. Sommigen hadden wel nog graag meer standen/presentaties gehad rond dataverwerking. Ook vanuit de werkgroep was er zeer positieve feedback. Enkele verwachtingen naar de toekomst toe: Voorstel tot een demonstratie rond data overzetten in de mogelijke softwarepakketten, Interessante netwerking, Zeker interesse in een volgende editie binnen een tijdspanne van 1 jaar maar dan met de focus op software, Verzekeringstechnisch zijn er ook heel wat uitdagingen. Ook al zijn er vandaag al een aantal verzekermogelijkheden, het is zeker interessant om dit ook mee op te nemen met de verzekeringsmaatschappijen.

Er werd door EUKA een stand van zaken gegeven van de mogelijke projecten Drones in de bouw i.s.m. bouwclusters: Drones als hulpinstrument op de werf (haalbaarheidsstudie) en Drones genereren via scanning data voor bouw/BIM-modellen. De voorstellen worden positief onthaald binnen de werkgroep. Bedrijven die inhoudelijk en financieel willen meewerken kunnen zich altijd melden via de website van Euka.

De bedrijven bekeken ook de opleidingsnoden van de bouwbedrijven m.b.t. drones: Welke? Hoe hierop inspelen? Fortio en Confederatie Bouw Limburg organiseren in september een opleiding Dronepiloot klasse 1. Een groep van 16 deelnemers start binnenkort.

Een bijkomende vraag was: Welke software is complementair met BIM en gebruiksvriendelijk met betrekking op het uitvoeren van metingen?

Voor de volgende bijeenkomst zal er gefocust worden op de wetgeving en alle vragen daarrond.

Pin It on Pinterest