Zoals de meesten dronepiloten en -fanaten ondertussen wel weten, wordt op 1 juli 2020 een nieuwe Europese verordening inzake onbemande luchtvaartuigen van kracht. Aangezien de opleidingsvoorwaarden zeer verschillend zijn, zal het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) na 1 mei 2020 geen theoretische examens meer organiseren op basis van de huidige nationale regelgeving volgens het KB van 2016.

De data van de laatste theorie-examens in hun huidige vorm vindt u nog steeds op de website van het DGLV. Om dezelfde redenen zal het DGLV na 1 juni 2020 geen praktijkexaminatoren meer aanstellen. Dit moet de laatste kandidaten van deze examens voldoende tijd geven om hun praktijkexamen te halen en hun vergunning aan te vragen vóór 20 juni 2020, waarna DGLV geen aanvragen voor attesten of voor bewijzen van bevoegdheid meer zal accepteren. Een nieuwe mededeling over de voorwaarden en modaliteiten voor de omzetting van Belgische attesten/licenties in Europese certificaten zou binnenkort moeten volgen.

Wil je meer weten over de implementatie van de nieuwe Europese dronewetgeving in België en wat dit concreet voor jou en de sector betekent, kom dan zeker op 19 maart 2020 naar het DronePort Café in Sint-Truiden. EUKA en Agoria organiseren dan in samenwerking met de Belgian Civil Drone Council en skeyes een toelichting rond de huidige stand van zaken. We trachten dan een beeld te schetsen van wat we momenteel weten over de implementatie van dit nieuw wettelijk kader in België en wat daarbij de input is van de Belgian Civil Drone Council.

Pin It on Pinterest