Naar aanleiding van het afronden van de tweede fase van het onderzoek rond de nodige competenties voor de drone-industrie, werden de leden van de stuurgroep samengeroepen om een stand van zaken op te maken. IT-specialist Cegeka en Hogeschool PXL voerden de voorbije maanden een doorgedreven bureau-onderzoek uit en interviewden daarnaast ook de belangrijkste actoren uit de drone-industrie. Ook het huidige onderwijsaanbod en hoe dat inspeelt op de gevraagde competentienoden werd al grondig onder de loep genomen.

De aanwezige stuurgroepleden kregen al een kort inzicht in de resultaten van de studie tot dusver. De doelstellingen van de studie focussen op de impact van dronetechnologie op competentienoden en verwachtingen van de Vlaamse drone industrie. Ook de vraag hoe opleidingsprogramma’s hierop moeten inspelen, komt aan bod.

Rob Gielen (Cegeka) en Inge Ectors (PXL): “Men denkt altijd dat robotisering en digitalisering zal zorgen voor het verdwijnen van jobs, echter niets is echter minder waar. Integendeel, research toont aan dat er net méér jobs zullen bijkomen. Alleen zit de perceptie verkeerd, omdat deze groei heel geleidelijk is. Wat wel met zekerheid zal veranderen is de jobinhoud, door het automatiseren van administratie en repetitieve taken zal er meer tijd zijn voor de core-business service. Uiteindelijk creëren we zogenaamde ‘Enhanced Humans’, die door middel van robots hun productiviteit en effectiviteit drastisch verhogen.”

Een andere trend die duidelijk wordt: “De houdbaarheid van kwalificaties en competenties verkort steeds. Dé attitude van de toekomst is de bereidheid om steeds te blijven werken aan de eigen competenties in een technologisch snel veranderende wereld.”

Nu moeten beide organisaties aan de slag om nog bijkomende data te verzamelen via een online bevraging. Vervolgens zullen de gegevens verwerkt en geanalyseerd worden, waarna een concreet actieplan zal opgesteld worden voor de deelnemende organisaties, die ook vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep.

EUKA zet momenteel de voorlopige resultaten reeds in om een ervarings- en personeelsuitwisselingsprogramma op te zetten tussen verschillende sectoren op DronePort om in te spelen op de vereisten competenties voor de drone-industrie.

Voor meer info over het project: https://euka.flandersmake.be/projecten/strategische-competentieprognose/

Voor meer informatie over onze projectwerking of om mee te werken aan een project, stuur een mailtje naar info@euka.org.

20180611 - Competentiestudie @Cegeka

Pin It on Pinterest