Overzicht werking EUKA (jan-jun 2018): PILOTEN

Overzicht werking EUKA (jan-jun 2018): PILOTEN

EUKA zette in op piloten en bood hen een innovatieplatform aan (en ook een forum) In 2018 werden meer en meer piloten ofwel lid van EUKA of wel registreerden ze zich gratis op onze website. Door de in 2017 opgestarte samenwerking met de UAV Pro-groep van Guy...
Overzicht werking EUKA (jan-jun 2018): OVERHEID

Overzicht werking EUKA (jan-jun 2018): OVERHEID

EUKA werkte mee aan de verhoogde focus op drone bij politie- en andere hulpdiensten. EUKA nam deel aan de studiedag rond innovatie van het PLOT, waarbij een bijzondere aandacht werd geschonken aan drones. Daarnaast bekrachtigden we de samenwerking tussen alle steden...
Overzicht werking EUKA (jan-jun 2018): LOGISTIEK

Overzicht werking EUKA (jan-jun 2018): LOGISTIEK

Logistiek voor pakjesdrone lijkt nog veraf, maar voor medische toepassingen is er draagvlak. De logistieke inzet van drones lijken zich in Vlaanderen rond twee assen te verzamelen: enerzijds de zogenaamde warehouse drone, die ingezet wordt om stocktellingen, en...
Overzicht werking EUKA (jan-jun 2018): BEWAKING

Overzicht werking EUKA (jan-jun 2018): BEWAKING

De bewakingssector heeft nood aan een wetgevend kader met ruimte voor autonome vluchten. De focus van de bewakingssector lag dit voorjaar in het ontwikkelen van autonome toepassingen, iets waarvoor de wetgeving een aandachtspunt blijft. Daarom heeft EUKA ook actief...
Overzicht werking EUKA (jan-jun 2018): LANDBOUW

Overzicht werking EUKA (jan-jun 2018): LANDBOUW

Een verhoogde focus op de landbouw was nodig om drones ingang te geven in deze industrie. Met onze partners van het Innovatiesteunpunt en de Boerenbond, organiseerden we in het voorjaar een inspiratiesessie ‘Drones in de Land- en Tuinbouw’ voor een kleine...
Overzicht werking EUKA (jan-jun 2018): BOUW

Overzicht werking EUKA (jan-jun 2018): BOUW

In de eerste jaarhelft speelde de bouwsector zoals gebruikelijk een grote rol in de werking van EUKA. In eerste instantie hebben we de nodige voorbereidingen getroffen voor het goedgekeurde VIS-traject rond een haalbaarheidsstudie rond het gebruik van drones in de...

Pin It on Pinterest