De Europese Commissie heeft het BURDI-project geselecteerd voor het testen en implementeren van een U-space-concept, gebaseerd op de recente EU-wetgeving die een kader biedt voor de implementatie van U-space. Het consortium van 18 partners kreeg een financiering toegekend van 4,7 miljoen EUR.  

BURDI staat voor Belgium – Netherlands U-space Reference Design Implementation. Het wordt aangestuurd door een consortium van skeyes als luchtvaartnavigatiedienstverlener en coördinator van het project, de Belgische Defensie, SkeyDrone als U-space-dienstverlener, IT- en dataproviders Unifly en Unisphere, droneoperatoren SABCA, INFRABEL, Helicus, DroneMatrix, FLYING-CAM en Skyports, de Haven van Antwerpen als beheerder van UAS-geografische zones en ondersteunende entiteiten in relevante domeinen: de Alliance for New Mobility Europe voor communicatie en verspreiding, Future Needs voor duurzame bedrijfsvoering, EUROCONTROL en Netherland Aerospace Centre (NLR) voor internationale harmonisatie en AIRBUS voor co-creatie en coördinatie van stakeholders voor maatschappelijke acceptatie van urban air mobility-operaties.

Tot het uiterste testen
Het project beoogt het nieuwe Europese regelgevende kader voor U-space – waarvoor de EU-regelgever een aantal keuzes inzake implementatie heeft opengelaten – toe te passen op praktijkgevallen. Op die manier zullen dronegebruikers skeyes als Common Information Services Provider (CISP) en SkeyDrone als U-space Service Provider (USSP) op de proef stellen. Hoe zullen deze laatste dienstverleners omgaan met aanvragen voor vliegtoelatingen, verkeersinformatie, weerinformatie en andere diensten in real lifeomgevingstests binnen gecontroleerd en ongecontroleerd luchtruim, alsook in een context van stedelijke luchtmobiliteit? Hoe kunnen coördinatiemechanismes met stakeholders opgezet worden, voor de eerste keer, nog voor de implementatie van een U-space-luchtruim zoals de Europese regelgeving het vereist?

De ontwikkeling van het project verloopt gefaseerd:

  1. Beperkt testen: eerste U-space-diensten voor een beperkt aantal droneoperatoren
  2. Uitvoerig testen: eerste U-space-gebieden open voor alle droneoperatoren
  3. Volledig implementeren: U-space-luchtruim open voor alle droneoperatoren

De tests worden hoofdzakelijk uitgevoerd in Antwerpen, Brussel en Luik. BURDI vangt aan in oktober 2022 en duurt bijna 3 jaar tot juni 2025.

Europese U-space

De resultaten van de tests zullen regelmatig worden voorgelegd aan een adviesraad, bestaande uit 8 stakeholders: de American Society for Testing and Material (ASTM International), het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV), Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T), de stad Antwerpen, Proximus, de Vereniging Vlaamse MotorVliegclubs (VVMV), de Fédération Francophone des Aéroclubs Moteurs (FFACM) en de VIVES Hogeschool.

De adviesraad zal, in nauwe samenwerking met het consortium, de resultaten van de tests bespreken, adviezen voorstellen, de gevolgen voor de verdere implementatie in Europa analyseren, ….

Uiteindelijk moet het BURDI-project, naar verwachting, een real life implementatie van U-space in de Europese lidstaten vergemakkelijken, met de actieve deelname en coördinatie van alle vereiste stakeholders en op een veilige en duurzame manier. Het zal zorgen voor een veilige integratie met de bemande luchtvaart, en het zal een hele reeks vereiste U-space-diensten ter beschikking stellen van de deelnemende droneoperatoren, met inbegrip van een operationele interface met de luchtverkeersleiding.

Pin It on Pinterest