Milan Reniers is bij Besix, de grootste Belgische groep actief in de bouwsector, verantwoordelijk voor alles wat met nieuwe technologie en dus ook drones te maken heeft: “Het is mijn taak om drone-gerelateerde innovaties voor te stellen en de meerwaarde duidelijk te maken voor de groep, typisch via een interne haalbaarheidsstudie.” Als het over drones gaat, ziet BESIX zichzelf niet als een technologieontwikkelaar, maar eerder als een ‘best adopter’.

Stapsgewijze innovatie

Bij Besix worden alle innovaties bekeken in verschillende stappen. Ook voor drones is er een lange termijn visie. Is er een meerwaarde? Dan zal het bedrijf investeren in nieuwe technologie, zolang het bewezen is dat er een meerwaarde is voor de klant, dat dit de ervaring van een samenwerking verbetert of dat er een efficiëntiewinst gerealiseerd wordt.

“Vandaag gebruiken we drones vooral voor voortgangsrapportage, visuele inspecties en als nieuw hulpmiddel voor de landmeter”, zegt Reniers. “Je zou kunnen zeggen dat we het oog van de werf toewijzen aan een drone. In die eerste fase zitten we nu. In een volgende fase denken we aan de handen en voeten en een laatste fase zijn de hersenen. In de ‘handen en voeten’-fase kan een drone gebruikt worden voor het spuiten van ‘curing compound’ over beton (om barsten tegen te gaan), voor transport van materialen en zelfs voor de bewaking van een bouwwerf. De laatste fase is dat de drones deze taken relatief autonoom (zonder menselijke interventie) kunnen uitvoeren. Maar daar zijn we dus nog niet. We evalueren stap voor stap. Zien we een financieel voordeel? Een efficiëntie-winst? Een opportuniteit voor de opdrachtgever of voor onszelf? Dan gaan we ervoor! We geloven in elk geval sterk in deze technologie voor de bouwsector.”

Insourcen versus outsourcen

Reniers: “Sommige bedrijven bouwen hun eigen drone-afdeling uit. Ook die beslissing gaat bij Besix in verschillende fasen: eerst spreken we onderaannemers aan om bepaalde taken uit te voeren: volumeberekeningen, opmeten van terreinen, 3D-scans, noem maar op… . Pas in tweede instantie én wanneer het zinvol is zullen we insourcen en bijvoorbeeld onze eigen landmeters zelf laten vliegen met drones.”

Vermits Besix een internationale bouwgroep is, worden er dronemissies gevolgen over de hele wereld. Lokaal in België is dat vooralsnog beperkt tot een aantal kleine punctuele missies. Reniers: “Het opmeten van nog niet bestaande kaaimuren is bijvoorbeeld een case. Het 3D-model van het terrein wordt vergeleken met de 3D-tekeningen van het ontwerp. Zo hebben we bijvoorbeeld gemakkelijk een nauwkeurige evaluatie van de te graven hoeveelheid.  Ook op grote werven zetten we voor inspectietaken of opmetingen drones in. In Denemarken hebben we een drone-project waarbij een drone over een 8,5 kilometer lange werf alles in beeld brengt. Omwille van de grootte van dat brugproject is het gebruik van een drone bijna vanzelfsprekend en een grote meerwaarde omdat je niet alles moet belopen van op de grond én een veel beter beeld krijgt van het geheel.”

Drones als het nieuwe normaal

“Drones gaan blijven groeien en worden uiteindelijk een soort van standaard”, zegt Reniers. “Vergelijk het met de auto, of het internet. Het is natuurlijk wachten op een systeem dat het vliegverkeer goed regelt en waarop alle drones aangepast zijn. Een dronecluster als EUKA kan een rol spelen als het gaat over standardisering, wat idealiter via de wet geregeld wordt. Ook wat betreft de maatschappelijke aanvaarding en aantonen wat de commerciële mogelijkheden zijn is er een rol weggelegd voor de dronecluster.”

Pin It on Pinterest