Op verzoek van het Directoraat Generaal van de Luchtvaart (DGLV) werd tussen 10 en 20 januari 2020 een schriftelijk overleg gehouden met de leden de Belgian Civil Drone Council over de implementatie van de nieuwe EU dronewetgeving in België. Daarin verdedigde EUKA, samen met enkele andere sectorfederaties, de belangen en noden vanuit de drone-industrie. Het resultaat is een aanbevelingsbrief van 18 pagina’s, gebaseerd op een eerder document van 369 concrete opmerkingen op het ontwerp van het nieuwe KB.

Met het oog op de komst van de nieuwe Europese dronewetgeving en de uitdagende implementatie daarvan nam het Kabinet van Minister Bellot samen met het DGLV en skeyes medio 2019 het initiatief om een uitwisselingsplatform op te richten voor continue dialoog met de sector. De partners van deze Drone Council zijn enerzijds Agoria, BeUAS, EUKA en Skywin, en anderzijds de FOD Mobiliteit en Vervoer (met name het DGLV), skeyes, de FOD Economie, de geïntegreerde Politie, Defensie en de gewestelijke overheden.

Alle partners streven ernaar via dit platform informatie en ervaring uit te wisselen om van de Belgische sector van civiele drones een wereldwijde topspeler te maken en daarbij steeds de veiligheid te kunnen garanderen. De Secretary van deze Drone Council opende daarom in januari een schriftelijke raadpleging over het ontwerp van het nieuw KB inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen.

Het DGLV noemde deze eerste raadpleging een waar succes, want in slechts enkele dagen tijd werden meer dan 350 opmerkingen ontvangen. “In totaal ontving de Council liefst 369 opmerkingen. Dit toont de belangstelling en het reactievermogen van de sector aan”,  klinkt het bij het Executive Committee van de Council. Op basis van de ontvangen opmerkingen heeft het committé dan op 30 januari 2020 een aanbeveling aan het DGLV goedgekeurd en openbaar gepubliceerd.

Het doel van deze aanbeveling is om de resultaten van de raadpleging voor te stellen en om het DGLV op basis van deze resultaten aan te bevelen welke maatregelen moeten worden genomen. Naast een reeks technische aanbevelingen roept het BCDC vooral op om de structuur van het ontwerp van koninklijk besluit te herzien om het leesbaarder te maken en snel met de sector te communiceren, zowel over de toekomstige toepasselijke Europese bepalingen als over de implementatie ervan in België.

Meer info kan u terugvinden op de website van het DGLV. Kom ook zeker naar de uiteenzetting van Kris Clarysse (DGLV) en Jean-Pierre De Muyt (skeyes) over de implementatie van de EU-wetgeving in België tijdens het DronePort Café op 19 maart 2020. Na afloop van de sessie is er ruimte voorzien voor vragen en kan u uitgebreid nakaarten in DronePort Cuisine.

Pin It on Pinterest