In een beleidsadvies opgesteld in samenwerking met EUKA, de Vlaamse dronecluster, trekken een aantal sectoren zoals de bewakingssector, de bouw, landbouw en de transport/logistieke sector aan de alarmbel. Zij zien een enorm potentieel voor de industrie wat betreft de inzet van drones, maar vrezen op te boksen tegen een berg van administratie. Daarom brengen ze met verenigde krachten een beleidsadvies uit dat concreet toelicht welke business cases gebaat zijn bij een meer flexibele wetgeving.

Op 8 mei werd dit beleidsadvies voorgesteld tijdens een persmoment. De Confederatie Bouw in Brussel ontving vertegenwoordigers van Febetra, Boerenbond, BVBO en uiteraard de Confederatie zelf. Alle foto’s van het persmoment kan u via deze link terugvinden.

Pour la version française, cliquer ici.

 

De industrie is geen luchtvaart

EUKA, het innovatieve bedrijfsnetwerk dat de uitbouw van de drone-industrie in Vlaanderen stimuleert, duidt samen met de Boerenbond, FEBETRA, APEG-BVBO en de Confederatie Bouw in een rapport op de valkuilen van een te strenge wetgeving. “De regels die we momenteel hanteren zijn overgenomen van de luchtvaartsector”, vertelt Mark Vanlook, clustermanager van EUKA. “En een drone is in veel gevallen een werktuig op een goed gedefinieerde werf of akker, geen vliegtuig.”

Wetgeving staat achter op de technologie

Volgens de industrie zijn de huidige regels niet flexibel genoeg om te kunnen concurreren met de internationale sWetgevingector. “Een drone moet vandaag bijvoorbeeld nog altijd in het zicht van de dronepiloot blijven”, weet Vanlook. “Maar de technologie is al zo ver gevorderd dat dit eigenlijk niet meer nodig is.” Door die vertraging tussen wet en realiteit staan bedrijven vaak weigerachtig tegenover investeringen. “Waarom zouden bedrijven investeren in innovatieve technologie als ze die daarna toch niet mogen gebruiken?”

De sector vreest dat wanneer België achterblijft, andere landen met de pluimen gaan lopen. “Zij zullen maar al te graag het gat opvullen, net zoals ze dat deden bij de e-commerce enkele jaren geleden.” Vanlook wijst daarmee op de inflexibele wetgeving voor nachtwerkers, wat de internetshops deed uitwijken naar magazijnen buiten België.

“Zo een miljoenen-kostende herhaling kunnen we ons gewoonweg niet veroorloven. Onze bedrijven moeten competitief kunnen blijven ten opzichte van de ons omringende landen. Ook drone-startbedrijven met internationaal potentieel, die jobs creëren, krijgen nu geen kans in eigen land. Dit advies wil ook daaraan tegemoetkomen.”

Kabinet Bellot bewust van de situatie

“We hebben momenteel een goed contact met de minister van Mobiliteit Bellot en zijn kabinet”, zegt Mark Vanlook. “Dit document is dus vooral bedoeld om de minister bij te staan in het interpreteren van de nieuwe Europese richtlijnen die er aan komen voor drones. Internationaal kunnen we als België dus een voortrekkersrol spelen bij de interpretatie ervan in het voordeel van onze bedrijven in de vorm van een flexibele nationale regelgeving. Omdat deze business cases vanuit de industrie een houvast bieden voor het kabinet, zouden de nieuwe regels hierop eenvoudig moeten kunnen inspelen.”

Vanlook besluit: “We hopen dat onze oproep ook navolging krijgt vanuit andere sectoren, de volgende dagen en weken, zodat er een krachtig signaal gegeven wordt m.b.t. het potentieel van drones.”

Het volledige beleidsadvies is te lezen via deze link.

Vanuit de industrie:

Laat ons weten wat je vindt van het beleidsadvies! Zo blijven we steeds de vinger aan de pols houden.

Pin It on Pinterest