De dronesector is nog steeds een erg jonge, snel evoluerende industrie met constante uitdagingen op het vlak van kennis en competenties. Uit een onderzoek van Hogeschool PXL en EUKA uit 2018 bleek namelijk dat er heel wat kennis en kunde nodig is om met dronestoepassingen aan de slag te gaan, terwijl er (nog) niet altijd een pasklaar antwoord of een gepaste opleiding voorhanden is. Veel startende ondernemers worstelen daarom dagelijks met een nood aan bijkomende competenties rond dronetechnologie.

Met het project ESF SWITCH bieden EUKA en Hogeschool PXL, expertisecentrum Innovatief Ondernemen, hier een antwoord op. Met middelen van ESF (het Europees Sociaal Fonds) startten EUKA en Hogeschool PXL in 2020 met een uitwisselingsproject waarin KMO’s en bedrijven die actief zijn in de ‘bouw’, ‘landbouw en fruit’ of ‘beveiliging’ van elkaar kunnen leren. In het project krijgen werknemers en zelfstandigen de kans om tijdelijk mee te draaien in een andere jobcontext, om daar noodzakelijke competenties onder de knie te krijgen.

Piet Leyden (Argeye Drone Solutions) en Jeroen Vanloffelt (Landmeterskantoor Vanloffelt)

“Het Switch project bracht me vooral de mogelijkheid om vlakbij een expert te kunnen vertoeven in zijn domein”, vertelt Piet Leyden van Argeye Drone Solutions, die geswitcht heeft met Jeroen van Landmeterskantoor Vanloffelt. “Dankzij het project krijg je een speelveld aangeboden waarbinnen je volop kan testen en leren, waardoor de leercurve sneller stijgt dan tijdens betaalde opdrachten. Het geeft je de kans om te innoveren maar dan in een specifiek domein. Iets waar ondernemers niet altijd mee bezig zijn, om de kosten-baten analyse hier niet altijd goed in de markt ligt.”

Jeroen Vanloffelt van Landmeterskantoor Vanloffelt

Ook Onno Bes van Proefstation voor de Groenteteelt vzw geeft aan enorm veel te hebben bijgeleerd over drones, de wetgeving en de verwerking van dronedata. “Dankzij het Switch-project heb ik een heel duidelijk beeld gekregen van de toepassingsmogelijkheden van drones in hoe dat praktisch in zijn werk gaat, vanaf de voorbereiding van een dronevlucht tot de verwerking van de ruwe data naar orthofoto’s. Voor mij was het een enorm leerrijke ervaring, omdat ik nu ook weet hoe gewasgroei in kaart gebracht kan worden met de nieuwste precisielandbouwtechnieken. Op lange termijn zie ik een absolute meerwaarde in het project omdat ik iemand heb leren kennen met enorm veel kennis, iemand die alles goed kan uitleggen, iemand waar ik in de toekomst zeker nog met vragen terecht kan.”

Yves Lantin (Didex)

Hij heeft het dan over Yves Lantin van Didex, waar hij enkele dagen mee geswitcht heeft. Ook voor Lantin was het een erg boeiende ervaring. “Ik heb veel geleerd over hoe proeven uitgevoerd worden in diverse teelten, zowel in serres als buiten. Ik heb in verschillende teelten multispectrale beelden kunnen maken en wederzijds heeft Onno mij laten zien hoe hij mijn beelden statistisch verwerkt. Daarnaast hebben we van elkaar geleerd over een softwarepakket dat we beide al gebruiken en onze kennis van dat softwarepakket samengebracht. Het Switch-project gaf mij super veel energie om veel te leren, maar het gaf mij ook veel energie om mijn kennis te kunnen delen met een Switch-partner die enorm geïnteresseerd was.”

Het ESF-Switch project loopt nog tot maart 2021. Deelnemen kan zeker nog, hiervoor kan je tot begin oktober contact opnemen met Vera, via vera.hoogsteyns@pxl.be. Zij zal met de deelnemers in gesprek gaan en individueel in kaart brengen welke competenties elke deelnemer wilt verwerven, en op basis van die analyses de juiste matches zoeken.

 

 

Pin It on Pinterest