In het project AUTODRONE wilden de partners de inspectie van infrastructuur aan de hand van camerabeelden van drones verder gaan automatiseren door bestaande technologieën meer of beter bruikbaar te maken voor relevante bedrijven en stakeholders. Hoewel er intussen een 500-tal gecertificeerde drone piloten actief zijn in Belgische drone servicebedrijven, blijft het aantal uitgevoerde drone inspecties tot op heden zeer beperkt. Een van de redenen voor dit onderbenut potentieel is dat er binnen de drone servicebedrijven onvoldoende kennis aanwezig is over beeldcaptatie en beeldverwerking om deze inspecties op een systematische en kwaliteitsvolle manier te kunnen uitvoeren. De onderzoeksgroepen van de Universiteit Antwerpen en het WTCB hebben deze expertise wel en deelde deze in dit project met bovengenoemde doelgroepen.

Het globaal doel van het project is het ontwikkelen, valideren en demonstreren van een methodologie voor het efficiënt detecteren en opvolgen van schade aan infrastructuur aan de hand van drones. Het project richt zich in eerste instantie naar het verhogen van de kennis rond beeldcaptatie en beeldverwerking bij de 500 gecertificeerde dronepiloten die België momenteel telt. Door het aanwenden van de projectresultaten kunnen zij betrouwbare geautomatiseerde en herhaalde drone inspecties aanbieden.

Er werden verschillende types drone inspecties uitgevoerd door drone service bedrijven uit de gebruikers groep. Deze demonstratoren omvatten inspecties gaande van wegenissen tot kunstwerken, masten, gebouwen etc. Aan de hand van deze case studies werd diepgaand onderzocht welke noden en behoeftes deze partijen hebben om efficiënter inspecties te kunnen doen en vervolgens de te ontwikkelen tools daarop af te stemmen. Die tools werden naderhand ook uitvoerig getest aan de hand van deze cases.

Van elk van de drone–inspectie case studies werd een demonstratievideo en een rapport opgemaakt. De videos kan je op dit kanaal terugvinden. De bachelor- en masterstudenten van de opleidingen industrieel ingenieur Electromechanica en Bouwkunde van de Universiteit Antwerpen werden actief betrokken bij de uitvoering van het project. In januari vond de afsluitende meeting van het project plaats en werden de projectresultaten voorgesteld. De opname van de meeting kan je hier terugvinden.

Links naar de tijdens het project ontwikkelde tools en bijbehorende instructievideo’s kan u terugvinden via volgende links:

Voor vragen omtrent de tools kan u steeds via mail contact opnemen (jeroen.gerlo@uantwerpen.be).

Pin It on Pinterest