© Klaas De Scheirder – Drone Yacob vliegt een rondje langs de Boerentoren.

BDO Digital en DroneMatrix hebben op 26 november een demonstratie gegeven in samenwerking met de Antwerpse politie en brandweer met een volledige geautomatiseerde drone. Ze testen momenteel hoe ze de drone, die de naam YACOB heeft gekregen, kunnen inzetten om de hulpverlening te verbeteren. Concreet gaat het om twee verschillende scenario’s: een politie-interventie met achtervolging van een verdachte en een ongeval met dataverzameling voor de brandweer.

Het vlot verlopen en welslagen van hulpverleningsoperaties vereist een correcte inschatting van de situatie door een goede beeldvorming en informatiedoorstroming. In die zin is een quasi onmiddellijk beschikbaar luchtbeeld een absolute meerwaarde voor de hulpdiensten, zowel in de fase van het aanrijden naar een incident, tijdens het beheer ervan, alsook in het uitvoeren van (gerechtelijke) vaststellingen ter plaatse.

Politiezone Antwerpen en Brandweer Zone Antwerpen testen daarom de inzet van automatische drones, waarbij menselijke interactie tot een minimum herleid wordt. Dit moet hulpverleningsorganisaties toelaten op zeer efficiënte en snelle wijze informatie van de incidentlocatie in beeld te brengen en te analyseren. YACOB laat hen toe om te focussen op hun kerntaken binnen dit proces.

YACOB is een drone die volledig automatisch vluchten kan uitvoeren en beelden tijdens de vlucht al kan analyseren en doorsturen. Vanaf het moment dat er een oproep binnenkomt op het ‘dispatch centrum’ ontvangt de online drone de bestemmingsinfo. Seconden later opent het dronestation ontwikkeld door DroneMatrix zich en berekent drone YACOB zelf de snelste route naar de bestemming. Binnen enkele minuten geeft hij de hulpverleners een inschatting van de situatie ter plaatse op basis van de beelden die hij zelf maakt.

IMG_0077

© Wim Joachims – Philip De Visscher van DroneMatrix demonstreert hoe YACOB werkt.

De hulpdiensten kunnen zich op basis van de camerabeelden en foto’s die ze via drone YACOB krijgen al een beeld vormen van de ernst van de situatie nog voor ze zelf ter plaatse zijn. De snelste route berekenen en het doorsturen van de beelden gebeurt allemaal via het Proximus 4G+ netwerk, dat speciaal ontworpen is voor drone-toepassingen. Speciaal aan de Antwerpse drone is dat hij volledig automatisch werkt. Andere korpsen werken met drones die door een piloot worden bestuurd.

“Het opzetten van een drone netwerk op strategische stadslocaties kan bijdragen aan de optimalisatie van de incidentbenadering en laat toe maximaal in te spelen op externe factoren zoals meteorologische en verkeerstechnische condities en de geldende vluchtrestricties binnen het luchtruim boven de stad Antwerpen”, aldus Philip De Visscher, specialist bij DroneMatrix.

Burgemeester Bart De Wever en zijn korpschefs Serge Muyters (politie) en Bert Brugghemans (brandweer) zijn tevreden over het experiment dat past in een Europees project, dat schrijft Het Laatste Nieuws. De Wever ziet veel voordelen in vergelijking met de huidige politiehelikopter. YACOB is goedkoper, veel sneller en vooral veel stiller. “Als Antwerpenaars één klacht hebben over de helikopter, is het wel de rotherrie die hij maakt”, dixit De Wever.

Ook de brandweer ziet veel mogelijkheden. Commandant Brugghemans had graag een drone gehad bij de zware ontploffing in Wilrijk. “De politiehelikopter heeft 20 minuten nodig om in Antwerpen te geraken. De drone is er tien keer sneller. Bovendien moest de heli op grote hoogte blijven vliegen. De wieken zorgen voor zo’n luchtverplaatsing dat de resterende muren toch naar beneden zouden vallen. De drone zou veel lager kunnen komen.”

De wetgeving laat voorlopig geen automatische drone-vluchten toe in België. In het buitenland kan dat wel. De firma Drone-Matrix levert automatische drones aan veiligheidsfirma’s in Oman en Singapore. “Met een zestal dockingstations verspreid over Groot-Antwerpen kan politie en brandweer over een eigen drone-netwerk beschikken”, beweert De Visscher. “Eén volledig uitgerust station met drone kost 65.000 euro, maar bij de aanleg van een netwerk kan die prijs met de helft dalen.” Het Antwerpse stadsbestuur heeft een aanbesteding voor de aanleg van een drone-netwerk uitgeschreven. Zes firma’s hebben zich daarop ingeschreven.

20191126 Drones4Antwerp

Pin It on Pinterest