De laatste decennia is een toename van de gemiddelde grootte van landbouwvelden in België onvermijdelijk geworden om fruitbedrijven economisch leefbaar te houden. Daardoor kunnen telers globaal gezien steeds minder tijd investeren per hectare grond en hebben ze nood aan een meer doorgedreven automatisatie van hun processen. Om de integratie van bestaande innovatieve technologieën in de landbouwsector te stimuleren kwam vorige maand de gebruikersgroep van het TETRA-project ACROFRUIT voor het eerst samen. Het doel van dit project is vooral om inzetbare technologieën te koppelen aan toepassingen in de teelt van appels en peren.

De fruitteelt is vandaag gedeeltelijk gemechaniseerd maar doet nog steeds veel beroep op seizoensarbeiders om handmatig te snoeien, te dunnen, te besproeien en te plukken. In het project gaan de actoren op zoek naar manieren om zulke handmatige fruitteeltprocessen te gaan automatiseren. Uit de eerste bevinding blijkt dat een automatisering van pluk- en snoeiprocess weldegelijk tijdsbesparend kunnen zijn. Een belangrijke kanttekening is echter dat een robot enkel rendabel kan zijn als die snel werkt, als er niet teveel interventies nodig zijn en als hij 24u op 24u kan werken. Er moet daar nog onderzoek gebeuren naar het verschil in beschadiging van het fruit naargelang de gebruikte methode.

ACROFRUIT focust zich op het verkleinen van de bestaande kenniskloof tussen de technologische sector en de landbouwsector, en dit in 3 dimensies. Als eerste is het noodzakelijk beide groepen te informeren over reeds bestaande technologische oplossingen voor de fruitteelt. Ten tweede zullen potentieel inzetbare technologieën gescreend, getest en vergeleken worden met als toepassing de teelt van appels en peren. Ten slotte ambieert het project ook de uitwerking van technologische oplossingen, al dan niet via een vertaalslag vanuit een andere sector, toegepast op de ongecontroleerde en outdoor omgeving van een boomgaard.

Tijdens de eerste gebruikersgroep werden zowel de resultaten van de technologiereview als van het activiteitenonderzoek toegelicht. Uit dit vooronderzoek blijkt dat drones in een aantal deelprocessen een sterke meerwaarde kunnen betekenen, maar dat dat zeker niet voor elk procesonderdeel zo is. Het gaat dan voornamelijk over visie, monitoring en 3D-visualisatie. Zo kunnen drones bijvoorbeeld ingezet worden voor het monitoren van de rijpheid van het fruit, het opsporen van droogte of ziektes in de boomgaarden, het voorspellen van de oogst, etc. Voor pluk- en snoeitoepassingen blijken eerder rijdende systemen het meest interessant.

ACROFRUIT is een TETRA-project dat 2 jaar loopt. Later dit jaar zal er nog een demodag plaatsvinden. Meer informatie over dit project kan u terugvinden op https://euka.flandersmake.be/project/automatisatie-in-de-fruitteelt/. Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder in de context van één van onze vele andere projecten. Contacteer ons via info@euka.org. Via dit project kunnen 10-tallen technologieleveranciers en meer dan 1700 fruittelers bereikt worden.

Pin It on Pinterest