Om de landbouw in België slagkrachtig te houden moet de efficiëntie van de ingezette middelen verhoogd worden om betere opbrengsten te kunnen realiseren per hectare. Om de integratie van bestaande innovatieve technologieën in de landbouwsector te stimuleren kwam vorige maand de gebruikersgroep van het TETRA-project ACROFRUIT opnieuw samen nadat de use cases binnen het project werden afgerond.  

Acrofruit werkte verschillende use cases voor de fruitteelt uit met als doel integratie van innovatieve nieuwe (maar bestaande) technologie te stimuleren in de landbouwsector en de kenniskloof tussen technologiesector en landbouwsector verkleinen. Processen die onder de loep genomen werden waren ten eerste het verzamelen en gebruiken van verschillende types data voor het opstellen van kaarten. Vervolgens werden methodes en algoritmes getest voor het robuust en nauwkeurig detecteren van het fruit, de takken en de bloemen en tot slot werden tests gedaan voor het inzetten automatische systemen die kunnen navigeren in boomgaarden en taken uitvoeren zoals precisiesproeien, automatisch snoeien uitdunnen en plukken.   

Tijdens het gebruikersgroep overleg van het Acrofruit project stelden de projectpartners hun voortgang voor. PCfruit liet hierbij zien hoe de kaartmodule in hun constant evoluerende EVA (Eindelijk Vereenvoudigde Administratie) tool werd uitgebreid en gedemonstreerd voor toepassingen in de precisiefruitteelt. In enkele test cases werd data van dronevluchten en bodemscans gebruikt om de evolutie van de bodem en gewassen in de tijd weer te geven. Deze kunnen dan nog verder aangevuld worden met kaarten van bodemtype en satellietbeelden. Op die manier kunnen effecten van irrigatie, bemesting, snoeien en uitdunnen in kaart gebracht worden en kan hun meerwaarde en terugverdientijd worden bepaald. Verder kan deze gecombineerde data gebruikt worden om selectief te gaan bemesten of sproeien op het perceel en reeds voorspellingen te maken van de te verwachten opbrengst.  Daarnaast werden ook verschillende spuittechnieken en ondersteunende technologieën getest op hun kost en effectiviteit. 

Informatie van satellietbeelden, dronebeelden, bodemscans en bodemtypekaarten worden gecombineerd om selectief het perceel te gaan bewerken en oogstvoorspellingen te maken.

KU Leuven keek naar de aansturing, navigatie en het aansturen van de taken van mobiele robots tussen de boomgaarden. Daarnaast ontwikkelden ze een algoritme dat individuele takken kan detecteren zodat deze op gecontroleerde wijze automatisch gesnoeid kunnen worden.

Uit een camerabeeld worden individuele takken herkend zodat, afhankelijk van het type gewas, op de juiste plaatsen gesnoeid kan worden door een robot.

UCLL ontwikkelde een low-cost autonoom platform dat voor verschillende taken in de boomgaard ingezet kan worden. Het platform zou in de eerste plaats ingezet worden om zware bakken gevuld met fruit tijdens de pluk automatisch uit de boomgaarden te halen.

Naast het verplaatsen van fruitbakken, zou dit prototype verder uitgerust kunnen worden met sensoren en actuatoren om ook andere taken op te nemen, zodat het multi-inzetbaar is.

Na het afronden van de use cases bereiden de projectpartners zich voor op de demonstraties die in mei tijdens het publieke slotevent zullen plaatsvinden bij PCFruit in Sint-Truiden en die samen met de resultaten ook voorgesteld zullen worden op de Fructura EXPO te Hasselt. 

U kan dit project verder opvolgen op www.acrofruit.beWenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder in de context van één van onze vele andere projecten. Contacteer ons via info@euka.flandersmake.be. Via dit project kunnen 10-tallen technologieleveranciers en meer dan 1700 fruittelers bereikt worden. Met dank aan het VLAIO voor de ondersteuning van dit project.  

Uitgelicht  

Het wordt voor fruittelers steeds moeilijker om voldoende (seizoens)arbeiders te vinden om de zware plukperiode tot een goed einde te brengen. Het Israëlische bedrijf Tevel demonstreert hoe de verschillende onderzoekstrajecten binnen Acrofruit aan elkaar gekoppeld kunnen worden om autonoom appels te kunnen plukken met behulp van tethered drones. Een demo van hun plukmachine kan je in dit filmpje bekijken.

Pin It on Pinterest