Tijdens het matchmakingevent van de Vlaamse Drone Federatie EUKA en Hogeschool PXL zijn in het kader van het ESF SWITCH project een 30-tal bedrijven aan elkaar gematcht. Ze gaan in 2020 van enkele dagen of weken van werkplek wisselen om van elkaar te leren rond dronetoepassingen, met middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Op 15 oktober vond het vervolgevenement van de aperitiefsessie SWITCH APERO in mei plaats in DronePort. Toen werd het uitwisselingsproject voorgesteld aan de geïnteresseerde kandidaten. Na tal van diepteinterviews en gesprekken met alle kandidaten, werden deze week de bedrijven gekoppeld die volgend jaar van elkaar gaan leren.

Het uitwisselingsproject focust zich op vier sectoren: de drone-industrie, de bouwsector, de landbouw- en fruitsector en de veiligheidsindustrie. Hiervoor werden de sectorferderaties Confederatie Bouw Limburg, Proefcentrum Fruitteelt, Boerenbond en APEG-BVBO aangetrokken. In sommige sectoren worden dronetoepassingen al couranter ingezet dan in andere sectoren. Dit project geeft de ruimte om daarin van elkaar te leren en sneller te groeien.

Met deze aanpak willen de promotoren van het project ‘leren on the job’ stimuleren. “Wat je op deze manier kan leren is erg praktisch en snel toepasbaar”, vertelt Mark Vanlook, CEO van EUKA. “Alle te verwerven competenties werden op voorhand helder gedefinieerd in een diepte-interview en volledig individueel op elkaar afgestemd. Daardoor komen we tot een unieke opleiding op maat, zowel qua inhoud als organisatie. Naast de skills die de deelnemers verwerven, verruimen ze ook hun inzicht in de sector en hun netwerk.”

Het project is een vervolgtraject van de ESF-SCOPE’-studie die Hogeschool PXL in opdracht van EUKA en CEGEKA in 2018 uitvoerde.  In deze studie ging onderzoeker Inge Ectors na welke competenties noodzakelijk zijn in de snel veranderende drone-sector. Uit dit onderzoek bleek dat er heel wat kennis en kunde nodig is om met drones te werken, terwijl er niet altijd een pasklaar antwoord voorhanden is. Het ESF SWITCH-project wil aan deze noden tegemoetkomen.

Dit jaar worden alle switches vastgelegd, maar begin volgend jaar zijn er ook nog enkele instapmomenten. Dus stapte je tot nu toe nog niet in het project maar ben je wel geïnteresseerd om kennis te verwerven ‘in the field’? Neem dan snel contact op met de projectcoördinator van PXL Vera Hoogsteyns (vera.hoogsteyns@pxl.be).

Mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van

20191015 ESF SWITCH APERO 2

Pin It on Pinterest